Facebook Pixel
Sound on

TV channel Viasat Explore HD
is not available in your area

We’re sorry for the inconvenience
EPG
00:05 - 01:10 Речни чудовища, сезон 6, еп. 5 • REC 01:10 - 02:10 Речни чудовища, сезон 6, еп. 6 • REC 02:10 - 03:05 Австралийски търсачи на злато, сезон 5, еп. 12 • REC 03:05 - 03:55 Австралийски търсачи на злато, сезон 5, еп. 13 • REC 03:55 - 04:50 Речни чудовища, сезон 7, еп. 3 • REC 04:50 - 05:40 Речни чудовища, сезон 7, еп. 4 • REC 05:40 - 06:35 Треска за нефрит, сезон 7, еп. 3 • REC 06:35 - 07:10 Треска за нефрит, сезон 6, еп. 10 • REC 07:10 - 08:10 Речни чудовища, сезон 7, еп. 1 • REC 08:10 - 09:15 Речни чудовища, сезон 7, еп. 2 • REC 09:15 - 10:10 Австралийски търсачи на злато, сезон 1, еп. 3 • REC 10:10 - 11:05 Австралийски търсачи на злато, сезон 1, еп. 4 • REC 11:05 - 11:55 Австралийски спасителен отряд, сезон 1, еп. 1 • REC 11:55 - 12:50 Австралийски спасителен отряд, сезон 1, еп. 2 • REC 12:50 - 13:40 Австралийски спасителен отряд, сезон 1, еп. 3 • REC 13:40 - 14:35 Австралийски спасителен отряд, сезон 1, еп. 4 • REC 14:35 - 15:30 Австралийски спасителен отряд, сезон 1, еп. 5 • REC 15:30 - 16:20 Австралийски спасителен отряд, сезон 1, еп. 6 • REC 16:20 - 17:15 Австралийски спасителен отряд, сезон 1, еп. 7 • REC 17:15 - 18:10 Австралийски спасителен отряд, сезон 1, еп. 8 • Live
18:10 - 19:10 Речни чудовища, сезон 7, еп. 1 19:10 - 20:10 Речни чудовища, сезон 7, еп. 2 20:10 - 21:05 Австралийски търсачи на злато, сезон 1, еп. 1 21:05 - 22:00 Австралийски търсачи на злато, сезон 1, еп. 2 22:00 - 23:05 Каменни хора, сезон 2, еп. 3 23:05 - 00:05 Каменни хора, сезон 2, еп. 4
00:05 - 01:05 Речни чудовища, сезон 7, еп. 1 01:05 - 02:10 Речни чудовища, сезон 7, еп. 2 02:10 - 03:00 Австралийски търсачи на злато, сезон 5, еп. 14 03:00 - 03:50 Австралийски търсачи на злато, сезон 5, еп. 15 03:50 - 04:45 Каменни хора, сезон 2, еп. 3 04:45 - 05:40 Каменни хора, сезон 2, еп. 4 05:40 - 06:30 Треска за нефрит, сезон 7, еп. 4 06:30 - 07:10 Треска за нефрит, сезон 6, еп. 11 07:10 - 07:35 Риболов на звездите, сезон 1, еп. 1 07:35 - 08:35 Речни чудовища, сезон 7, еп. 3 08:35 - 09:40 Речни чудовища, сезон 7, еп. 4 09:40 - 10:35 Австралийски търсачи на злато, сезон 1, еп. 5 10:35 - 11:30 Австралийски търсачи на злато, сезон 1, еп. 6 11:30 - 12:30 Огромни инженерни грешки, сезон 2, еп. 1 12:30 - 13:25 Огромни инженерни грешки, сезон 2, еп. 2 13:25 - 14:20 Огромни инженерни грешки, сезон 2, еп. 3 14:20 - 15:15 Огромни инженерни грешки, сезон 2, еп. 4 15:15 - 16:15 Огромни инженерни грешки, сезон 2, еп. 5 16:15 - 17:10 Огромни инженерни грешки, сезон 2, еп. 6 17:10 - 18:10 Огромни инженерни грешки, сезон 2, еп. 7 18:10 - 19:10 Речни чудовища, сезон 7, еп. 3 19:10 - 20:10 Речни чудовища, сезон 7, еп. 4 20:10 - 21:10 Австралийски търсачи на злато, сезон 1, еп. 3 21:10 - 22:00 Австралийски търсачи на злато, сезон 1, еп. 4 22:00 - 23:00 Огромни инженерни грешки, сезон 4, еп. 9 23:00 - 23:55 Огромни инженерни грешки, сезон 4, еп. 10 23:55 - 01:00 Речни чудовища, сезон 7, еп. 3
01:00 - 02:00 Речни чудовища, сезон 7, еп. 4 02:00 - 02:55 Австралийски търсачи на злато, сезон 5, еп. 16 02:55 - 03:45 Австралийски търсачи на злато, сезон 5, еп. 17 03:45 - 04:40 Огромни инженерни грешки, сезон 4, еп. 9 04:40 - 05:30 Огромни инженерни грешки, сезон 4, еп. 10 05:30 - 06:20 Треска за нефрит, сезон 7, еп. 5 06:20 - 07:15 Треска за нефрит, сезон 6, еп. 12 07:15 - 07:50 Риболов на звездите, сезон 1, еп. 2 07:50 - 08:50 Речни чудовища, сезон 7, еп. 5 08:50 - 09:45 Австралийски търсачи на злато, сезон 1, еп. 7 09:45 - 10:40 Австралийски търсачи на злато, сезон 1, еп. 8 10:40 - 11:35 Превозвачи от калните планини, сезон 1, еп. 1 11:35 - 12:30 Превозвачи от калните планини, сезон 1, еп. 2 12:30 - 13:30 Превозвачи от калните планини, сезон 1, еп. 3 13:30 - 14:25 Превозвачи от калните планини, сезон 1, еп. 4 14:25 - 15:15 Превозвачи от калните планини, сезон 1, еп. 5 15:15 - 16:15 Превозвачи от калните планини, сезон 1, еп. 6 16:15 - 17:10 Превозвачи от калните планини, сезон 1, еп. 7 17:10 - 18:10 Превозвачи от калните планини, сезон 1, еп. 8 18:10 - 19:10 Речни чудовища, сезон 7, еп. 5 19:10 - 20:10 Речни чудовища, сезон 8, еп. 1 20:10 - 21:05 Австралийски търсачи на злато, сезон 1, еп. 5 21:05 - 22:00 Австралийски търсачи на злато, сезон 1, еп. 6 22:00 - 23:00 Безпощадни превозвачи, сезон 2, еп. 5 23:00 - 23:55 Редки коли и печалба, сезон 5, еп. 5 23:55 - 00:55 Речни чудовища, сезон 7, еп. 4
00:55 - 02:00 Речни чудовища, сезон 7, еп. 5 02:00 - 02:55 Австралийски търсачи на злато, сезон 5, еп. 18 02:55 - 03:45 Австралийски търсачи на злато, сезон 5, еп. 19 03:45 - 04:35 Безпощадни превозвачи, сезон 2, еп. 5 04:35 - 05:30 Редки коли и печалба, сезон 5, еп. 5 05:30 - 06:20 Треска за нефрит, сезон 7, еп. 6 06:20 - 07:20 Треска за нефрит, сезон 6, еп. 13 07:20 - 08:15 Австралийски ловци на омари, сезон 1, еп. 1 08:15 - 09:15 Австралийски ловци на омари, сезон 1, еп. 2 09:15 - 10:10 Австралийски ловци на омари, сезон 1, еп. 3 10:10 - 11:10 Австралийски ловци на омари, сезон 1, еп. 4 11:10 - 12:05 Австралийски ловци на омари, сезон 1, еп. 5 12:05 - 13:00 Австралийски ловци на омари, сезон 1, еп. 6 13:00 - 14:00 Австралийски ловци на омари, сезон 1, еп. 7 14:00 - 14:55 Австралийски ловци на омари, сезон 1, еп. 8 14:55 - 15:50 Австралийски ловци на омари, сезон 1, еп. 9 15:50 - 16:50 Австралийски ловци на омари, сезон 1, еп. 10 16:50 - 17:50 Речни чудовища, сезон 6, еп. 3 17:50 - 18:55 Речни чудовища, сезон 6, еп. 4 18:55 - 19:55 Речни чудовища, сезон 6, еп. 5 19:55 - 21:00 Речни чудовища, сезон 6, еп. 6 21:00 - 22:00 Речни чудовища, сезон 7, еп. 1 22:00 - 23:00 Чудовищни шарани, сезон 1, еп. 1 23:00 - 23:55 Чудовищни шарани, сезон 1, еп. 2 23:55 - 00:50 Ледени викинги, сезон 1, еп. 1
00:50 - 01:50 Ледени викинги, сезон 1, еп. 2 01:50 - 02:45 Ледени викинги, сезон 1, еп. 3 02:45 - 03:35 Ледени викинги, сезон 1, еп. 4 03:35 - 04:25 Ледени викинги, сезон 1, еп. 5 04:25 - 05:15 Ледени викинги, сезон 1, еп. 6 05:15 - 06:05 Ледени викинги, сезон 1, еп. 7 06:05 - 07:20 Ледени викинги, сезон 1, еп. 8 07:20 - 08:20 Каменни хора, сезон 2, еп. 1 08:20 - 09:25 Каменни хора, сезон 2, еп. 2 09:25 - 10:30 Каменни хора, сезон 2, еп. 3 10:30 - 11:30 Каменни хора, сезон 2, еп. 4 11:30 - 12:35 Каменни хора, сезон 2, еп. 5 12:35 - 13:35 Каменни хора, сезон 2, еп. 6 13:35 - 14:30 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 8 14:30 - 15:30 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 9 15:30 - 16:25 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 10 16:25 - 17:20 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 11 17:20 - 18:15 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 12 18:15 - 19:10 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 13 19:10 - 20:10 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 14 20:10 - 21:05 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 15 21:05 - 22:00 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 16 22:00 - 23:05 Могъщите реки, сезон 1, еп. 3 23:05 - 00:05 Могъщите реки, сезон 1, еп. 4
04:50 - 05:40 Речни чудовища, сезон 7, еп. 2 • REC 05:40 - 06:30 Треска за нефрит, сезон 7, еп. 7 • REC 06:30 - 07:15 Треска за нефрит, сезон 6, еп. 4 • REC 07:15 - 07:45 Риболов на звездите, сезон 1, еп. 4 • REC 07:45 - 08:50 Речни чудовища, сезон 3, еп. 4 • REC 08:50 - 09:40 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 13 • REC 09:40 - 10:35 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 14 • REC 10:35 - 11:35 Ледени викинги, сезон 2, еп. 1 • REC 11:35 - 12:30 Ледени викинги, сезон 2, еп. 2 • REC 12:30 - 13:30 Ледени викинги, сезон 2, еп. 3 • REC 13:30 - 14:25 Ледени викинги, сезон 2, еп. 4 • REC 14:25 - 15:20 Ледени викинги, сезон 2, еп. 5 • REC 15:20 - 16:15 Ледени викинги, сезон 2, еп. 6 • REC 16:15 - 17:10 Ледени викинги, сезон 2, еп. 7 • REC 17:10 - 18:10 Ледени викинги, сезон 2, еп. 8 • REC 18:10 - 19:10 Речни чудовища, сезон 3, еп. 4 19:10 - 20:10 Речни чудовища, сезон 3, еп. 5 20:10 - 21:10 Австралийски търсачи на злато, сезон 6, еп. 13 21:10 - 22:00 Австралийски търсачи на злато, сезон 6, еп. 14 22:00 - 23:05 Каменни хора, сезон 2, еп. 1 23:05 - 00:10 Каменни хора, сезон 2, еп. 2
00:10 - 01:10 Речни чудовища, сезон 3, еп. 4 • REC 01:10 - 02:15 Речни чудовища, сезон 3, еп. 5 • REC 02:15 - 03:05 Австралийски търсачи на злато, сезон 5, еп. 4 • REC 03:05 - 03:55 Австралийски търсачи на злато, сезон 5, еп. 5 • REC 03:55 - 04:50 Каменни хора, сезон 2, еп. 1 • REC 04:50 - 05:45 Каменни хора, сезон 2, еп. 2 • REC 05:45 - 06:35 Треска за нефрит, сезон 7, еп. 8 • REC 06:35 - 07:10 Треска за нефрит, сезон 6, еп. 5 • REC 07:10 - 08:15 Речни чудовища, сезон 3, еп. 6 • REC 08:15 - 09:15 Речни чудовища, сезон 3, еп. 7 • REC 09:15 - 10:15 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 15 • REC 10:15 - 11:10 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 16 • REC 11:10 - 12:10 Пропадащи строежи, сезон 1, еп. 1 • REC 12:10 - 13:10 Пропадащи строежи, сезон 1, еп. 2 • REC 13:10 - 14:10 Пропадащи строежи, сезон 1, еп. 3 • REC 14:10 - 15:15 Пропадащи строежи, сезон 1, еп. 3 • REC 15:15 - 16:10 Пропадащи строежи, сезон 1, еп. 4 • REC 16:10 - 17:10 Пропадащи строежи, сезон 1, еп. 5 • REC 17:10 - 18:10 Заседнал в Суецкия канал • REC 18:10 - 19:10 Речни чудовища, сезон 3, еп. 6 • REC 19:10 - 20:10 Речни чудовища, сезон 3, еп. 7 • REC 20:10 - 21:10 Австралийски търсачи на злато, сезон 6, еп. 14 • REC 21:10 - 22:00 Австралийски търсачи на злато, сезон 6, еп. 15 • REC 22:00 - 23:00 Огромни инженерни грешки, сезон 4, еп. 7 • REC 23:00 - 23:55 Огромни инженерни грешки, сезон 4, еп. 8 • REC 23:55 - 01:00 Речни чудовища, сезон 3, еп. 6 • REC
01:00 - 02:00 Речни чудовища, сезон 3, еп. 7 • REC 02:00 - 02:50 Австралийски търсачи на злато, сезон 5, еп. 6 • REC 02:50 - 03:40 Австралийски търсачи на злато, сезон 5, еп. 7 • REC 03:40 - 04:35 Огромни инженерни грешки, сезон 4, еп. 7 • REC 04:35 - 05:25 Огромни инженерни грешки, сезон 4, еп. 8 • REC 05:25 - 06:15 Треска за нефрит, сезон 7, еп. 9 • REC 06:15 - 07:00 Треска за нефрит, сезон 6, еп. 6 • REC 07:00 - 07:30 Риболов на звездите, сезон 1, еп. 4 • REC 07:30 - 08:00 Риболов на звездите, сезон 1, еп. 5 • REC 08:00 - 09:05 Речни чудовища, сезон 6, еп. 1 • REC 09:05 - 10:00 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 17 • REC 10:00 - 10:55 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 18 • REC 10:55 - 11:50 Безпощадни превозвачи, сезон 1, еп. 1 • REC 11:50 - 12:45 Безпощадни превозвачи, сезон 1, еп. 2 • REC 12:45 - 13:40 Безпощадни превозвачи, сезон 1, еп. 3 • REC 13:40 - 14:35 Безпощадни превозвачи, сезон 1, еп. 4 • REC 14:35 - 15:25 Безпощадни превозвачи, сезон 1, еп. 5 • REC 15:25 - 16:20 Безпощадни превозвачи, сезон 1, еп. 6 • REC 16:20 - 17:15 Безпощадни превозвачи, сезон 1, еп. 7 • REC 17:15 - 18:10 Безпощадни превозвачи, сезон 1, еп. 8 • REC 18:10 - 19:10 Речни чудовища, сезон 6, еп. 1 • REC 19:10 - 20:10 Речни чудовища, сезон 6, еп. 2 • REC 20:10 - 21:10 Австралийски търсачи на злато, сезон 6, еп. 16 • REC 21:10 - 22:00 Австралийски търсачи на злато, сезон 6, еп. 17 • REC 22:00 - 23:00 Безпощадни превозвачи, сезон 2, еп. 4 • REC 23:00 - 23:55 Редки коли и печалба, сезон 5, еп. 4 • REC 23:55 - 01:00 Речни чудовища, сезон 6, еп. 1 • REC
01:00 - 02:05 Речни чудовища, сезон 6, еп. 2 • REC 02:05 - 03:00 Австралийски търсачи на злато, сезон 5, еп. 8 • REC 03:00 - 03:50 Австралийски търсачи на злато, сезон 5, еп. 9 • REC 03:50 - 04:40 Безпощадни превозвачи, сезон 2, еп. 4 • REC 04:40 - 05:30 Редки коли и печалба, сезон 5, еп. 4 • REC 05:30 - 06:20 Треска за нефрит, сезон 7, еп. 10 • REC 06:20 - 07:15 Треска за нефрит, сезон 6, еп. 7 • REC 07:15 - 08:10 Ледени викинги, сезон 1, еп. 1 • REC 08:10 - 09:05 Ледени викинги, сезон 1, еп. 2 • REC 09:05 - 10:00 Ледени викинги, сезон 1, еп. 3 • REC 10:00 - 10:55 Ледени викинги, сезон 1, еп. 4 • REC 10:55 - 11:50 Ледени викинги, сезон 1, еп. 5 • REC 11:50 - 12:50 Ледени викинги, сезон 1, еп. 6 • REC 12:50 - 13:45 Ледени викинги, сезон 1, еп. 7 • REC 13:45 - 14:40 Ледени викинги, сезон 1, еп. 8 • REC 14:40 - 15:40 Речни чудовища, сезон 9, еп. 1 • REC 15:40 - 16:45 Речни чудовища, сезон 9, еп. 2 • REC 16:45 - 17:50 Речни чудовища, сезон 9, еп. 3 • REC 17:50 - 18:50 Речни чудовища, сезон 9, еп. 4 • REC 18:50 - 19:55 Речни чудовища, сезон 9, еп. 5 • REC 19:55 - 20:55 Речни чудовища, сезон 9, еп. 6 • REC 20:55 - 22:00 Речни чудовища, сезон 9, еп. 7 • REC 22:00 - 23:00 Чудовищни шарани, сезон 6, еп. 2 • REC 23:00 - 00:00 Чудовищни шарани, сезон 6, еп. 3 • REC
00:00 - 00:55 Гмуркачи за бодливо злато, сезон 1, еп. 3 • REC 00:55 - 01:50 Гмуркачи за бодливо злато, сезон 1, еп. 4 • REC 01:50 - 02:50 Гмуркачи за бодливо злато, сезон 1, еп. 5 • REC 02:50 - 03:40 Гмуркачи за бодливо злато, сезон 1, еп. 6 • REC 03:40 - 04:30 Ледени викинги, сезон 1, еп. 1 • REC 04:30 - 05:20 Ледени викинги, сезон 1, еп. 2 • REC 05:20 - 06:10 Ледени викинги, сезон 1, еп. 3 • REC 06:10 - 07:05 Ледени викинги, сезон 1, еп. 4 • REC 07:05 - 07:35 Треска за нефрит, сезон 6, еп. 8 • REC 07:35 - 08:35 Каменни хора, сезон 1, еп. 1 • REC 08:35 - 09:30 Каменни хора, сезон 1, еп. 2 • REC 09:30 - 10:30 Каменни хора, сезон 1, еп. 3 • REC 10:30 - 11:30 Каменни хора, сезон 1, еп. 4 • REC 11:30 - 12:30 Каменни хора, сезон 1, еп. 5 • REC 12:30 - 13:30 Каменни хора, сезон 1, еп. 6 • REC 13:30 - 14:30 Каменни хора, сезон 2, еп. 1 • REC 14:30 - 15:30 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 1 • REC 15:30 - 16:25 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 2 • REC 16:25 - 17:20 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 3 • REC 17:20 - 18:15 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 4 • REC 18:15 - 19:10 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 5 • REC 19:10 - 20:10 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 6 • REC 20:10 - 21:05 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 7 • REC 21:05 - 22:00 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 8 • REC 22:00 - 23:05 Могъщите реки, сезон 1, еп. 1 • REC 23:05 - 00:05 Могъщите реки, сезон 1, еп. 2 • REC
00:05 - 01:10 Австралийски търсачи на скъпоценни камъни, сезон 1, еп. 5 • REC 01:10 - 02:15 Австралийски търсачи на скъпоценни камъни, сезон 1, еп. 6 • REC 02:15 - 03:05 Каменни хора, сезон 1, еп. 1 • REC 03:05 - 03:55 Каменни хора, сезон 1, еп. 2 • REC 03:55 - 04:50 Каменни хора, сезон 1, еп. 3 • REC 04:50 - 05:45 Каменни хора, сезон 1, еп. 4 • REC 05:45 - 06:35 Каменни хора, сезон 1, еп. 5 • REC 06:35 - 07:00 Треска за нефрит, сезон 6, еп. 9 • REC 07:00 - 08:00 Речни чудовища, сезон 6, еп. 3 • REC 08:00 - 09:05 Речни чудовища, сезон 6, еп. 4 • REC 09:05 - 10:00 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 18 • REC 10:00 - 10:55 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 19 • REC 10:55 - 11:50 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 20 • REC 11:50 - 12:55 Каменни хора, сезон 2, еп. 1 • REC 12:55 - 13:55 Каменни хора, сезон 2, еп. 2 • REC 13:55 - 15:00 Каменни хора, сезон 2, еп. 3 • REC 15:00 - 16:05 Каменни хора, сезон 2, еп. 4 • REC 16:05 - 17:05 Каменни хора, сезон 2, еп. 5 • REC 17:05 - 18:10 Каменни хора, сезон 2, еп. 6 • REC 18:10 - 19:10 Речни чудовища, сезон 6, еп. 3 • REC 19:10 - 20:10 Речни чудовища, сезон 6, еп. 4 • REC 20:10 - 21:10 Австралийски търсачи на злато, сезон 6, еп. 17 • REC 21:10 - 22:00 Австралийски търсачи на злато, сезон 6, еп. 18 • REC 22:00 - 23:00 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 9 • REC 23:00 - 23:55 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 10 • REC 23:55 - 00:55 Речни чудовища, сезон 6, еп. 3 • REC
00:55 - 01:55 Речни чудовища, сезон 6, еп. 4 • REC 01:55 - 02:50 Австралийски търсачи на злато, сезон 5, еп. 10 • REC 02:50 - 03:40 Австралийски търсачи на злато, сезон 5, еп. 11 • REC 03:40 - 04:30 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 9 • REC 04:30 - 05:20 Австралийски търсачи на злато, сезон 7, еп. 10 • REC 05:20 - 06:10 Треска за нефрит, сезон 7, еп. 1 • REC 06:10 - 07:00 Треска за нефрит, сезон 7, еп. 2 • REC 07:00 - 08:00 Речни чудовища, сезон 6, еп. 5 • REC 08:00 - 09:00 Речни чудовища, сезон 6, еп. 6 • REC 09:00 - 09:55 Австралийски търсачи на злато, сезон 1, еп. 1 • REC 09:55 - 10:55 Австралийски търсачи на злато, сезон 1, еп. 2 • REC 10:55 - 11:55 Речни чудовища, сезон 6, еп. 3 • REC 11:55 - 12:55 Речни чудовища, сезон 6, еп. 4 • REC 12:55 - 14:00 Речни чудовища, сезон 6, еп. 5 • REC 14:00 - 15:00 Речни чудовища, сезон 7, еп. 1 • REC 15:00 - 16:05 Речни чудовища, сезон 7, еп. 2 • REC 16:05 - 17:05 Речни чудовища, сезон 7, еп. 3 • REC 17:05 - 18:10 Речни чудовища, сезон 7, еп. 4 • REC 18:10 - 19:10 Речни чудовища, сезон 6, еп. 5 • REC 19:10 - 20:10 Речни чудовища, сезон 6, еп. 6 • REC 20:10 - 21:10 Австралийски търсачи на злато, сезон 6, еп. 19 • REC 21:10 - 22:00 Австралийски търсачи на злато, сезон 6, еп. 20 • REC 22:00 - 23:05 Речни чудовища, сезон 7, еп. 3 • REC 23:05 - 00:05 Речни чудовища, сезон 7, еп. 4 • REC