Facebook Pixel
Sound on

TV channel Bulgaria On Air HD
is not available in your area

We’re sorry for the inconvenience
EPG
00:00 - 00:40 Новините ON AIR • REC 00:40 - 01:40 Денят ON AIR • REC 01:40 - 02:30 Пътешествието на Кюриосити • REC 02:30 - 03:15 Новините ON AIR • REC 03:15 - 04:15 Морски тюлени: Шести отряд • REC 04:15 - 05:00 Тамплиерите • REC 05:00 - 05:30 Новините ON AIR • REC 05:30 - 06:00 Директно • REC 06:00 - 07:00 Опорни хора • REC 07:00 - 09:00 България сутрин • REC 09:00 - 09:30 Страната на изобретателите • REC 09:30 - 09:45 Телепазарен прозорец • REC 09:45 - 10:15 1421 • REC 10:15 - 10:30 Телепазарен прозорец • REC 10:30 - 11:30 Началото на времето • REC 11:30 - 11:45 Телепазарен прозорец • REC 11:45 - 12:15 Светът отвътре • REC 12:15 - 12:30 Телепазарен прозорец • REC 12:30 - 13:30 Йерихон • REC 13:30 - 14:00 Новините ON AIR • REC 14:00 - 14:15 Телепазарен прозорец • REC 14:15 - 14:45 Историите ON AIR с Миглена Георгиева/п./ • REC 14:45 - 15:15 Авиошоу • REC 15:15 - 15:30 Телепазарен прозорец • REC 15:30 - 15:45 Новините ON AIR • REC 15:45 - 16:00 Телепазарен прозорец • REC 16:00 - 16:30 Пътешественик • REC 16:30 - 17:00 Райски градини • REC 17:00 - 17:30 Колела • Live
17:30 - 17:50 Новините ON AIR 17:50 - 18:30 Директно 18:30 - 19:30 Новините ON AIR 19:30 - 20:30 Денят ON AIR 20:30 - 21:30 Спешен случай 21:30 - 22:15 Новините ON AIR 22:15 - 23:15 Морски тюлени: Шести отряд 23:15 - 00:00 Тамплиерите
00:00 - 00:40 Новините ON AIR 00:40 - 01:40 Денят ON AIR 01:40 - 02:30 Началото на времето 02:30 - 03:15 Новините ON AIR 03:15 - 04:15 Морски тюлени: Шести отряд 04:15 - 05:00 Тамплиерите 05:00 - 05:30 Новините ON AIR 05:30 - 06:00 Директно 06:00 - 07:00 Money.bg 07:00 - 09:00 България сутрин 09:00 - 09:30 Страната на изобретателите 09:30 - 09:45 Телепазарен прозорец 09:45 - 10:15 Дарвин 10:15 - 10:30 Телепазарен прозорец 10:30 - 11:30 Енигмата Юпитер 11:30 - 11:45 Телепазарен прозорец 11:45 - 12:15 Светът отвътре 12:15 - 12:30 Телепазарен прозорец 12:30 - 13:30 Спешен случай 13:30 - 14:00 Новините ON AIR 14:00 - 14:15 Телепазарен прозорец 14:15 - 15:15 Опорни хора 15:15 - 15:30 Телепазарен прозорец 15:30 - 15:45 Новините ON AIR 15:45 - 16:00 Телепазарен прозорец 16:00 - 16:30 Пътешественик 16:30 - 17:00 Райски градини 17:00 - 17:30 Историите ON AIR с Миглена Георгиева /п./ 17:30 - 17:50 Новините ON AIR 17:50 - 18:30 Директно 18:30 - 19:30 Новините ON AIR 19:30 - 20:30 Денят ON AIR 20:30 - 21:30 Спешен случай 21:30 - 22:15 Новините ON AIR 22:15 - 23:15 Морски тюлени: Шести отряд 23:15 - 00:00 Тамплиерите
00:00 - 00:40 Новините ON AIR 00:40 - 01:40 Денят ON AIR 01:40 - 02:30 Енигмата Юпитер 02:30 - 03:15 Новините ON AIR 03:15 - 04:15 Морски тюлени: Шести отряд 04:15 - 05:00 Тамплиерите 05:00 - 05:30 Новините ON AIR 05:30 - 06:00 Директно 06:00 - 07:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева /п./ 07:00 - 09:00 България сутрин 09:00 - 09:30 Линия Здраве 09:30 - 09:45 Телепазарен прозорец 09:45 - 10:15 Дарвин 10:15 - 10:30 Телепазарен прозорец 10:30 - 11:30 Царство 11:30 - 11:45 Телепазарен прозорец 11:45 - 12:15 Светът отвътре 12:15 - 12:30 Телепазарен прозорец 12:30 - 13:30 Спешен случай 13:30 - 14:00 Новините ON AIR 14:00 - 14:15 Телепазарен прозорец 14:15 - 15:15 Операция История 15:15 - 15:30 Телепазарен прозорец 15:30 - 15:45 Новините ON AIR 15:45 - 16:00 Телепазарен прозорец 16:00 - 16:30 Пътешественик 16:30 - 17:00 Райски градини 17:00 - 17:30 Златните 17:30 - 17:50 Новините ON AIR 17:50 - 18:30 Директно 18:30 - 19:30 Новините ON AIR 19:30 - 20:30 Денят ON AIR 20:30 - 21:30 Спешен случай 21:30 - 22:15 Новините ON AIR 22:15 - 23:45 Дървото на живота 23:45 - 00:00 Завърналите се /п./
00:00 - 00:30 Новините ON AIR 00:30 - 01:30 Брюксел 1 01:30 - 02:30 Операция История 02:30 - 03:00 Новините ON AIR 03:00 - 03:30 Златните 03:30 - 04:00 Новините ON AIR 04:00 - 04:30 Авиошоу 04:30 - 05:00 Колела 05:00 - 05:30 Новините ON AIR 05:30 - 06:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева /п./ 06:00 - 07:00 Money.bg 07:00 - 08:00 Брюксел 1 08:00 - 09:00 Опорни хора 09:00 - 09:30 Другото лице на 09:30 - 10:00 Линия Здраве 10:00 - 10:15 Телепазарен прозорец 10:15 - 10:45 Азия 10:45 - 12:15 Дървото на живота 12:15 - 13:15 Американска принцеса 13:15 - 13:30 Телепазарен прозорец 13:30 - 14:00 Новините ON AIR 14:00 - 14:30 Check 14:30 - 14:45 Промяната 14:45 - 15:00 Телепазарен прозорец 15:00 - 15:30 Историите ON AIR с Миглена Георгиева /п./ 15:30 - 15:45 Новините ON AIR 15:45 - 16:05 Телепазарен прозорец 16:05 - 16:30 Колела 16:30 - 18:00 Операция История 18:00 - 18:30 Историите ON AIR с Миглена Георгиева 18:30 - 19:00 Новините ON AIR 19:00 - 19:30 Златните 19:30 - 20:30 Умно село 20:30 - 21:30 Американска принцеса 21:30 - 22:00 Новините ON AIR 22:00 - 00:00 Престъпен синдром – криминална драма
04:15 - 05:00 Нереално • REC 05:00 - 05:30 Новините ON AIR • REC 05:30 - 06:00 Директно • REC 06:00 - 07:00 Опорни хора • REC 07:00 - 09:00 България сутрин • REC 09:00 - 09:30 Страната на изобретателите • REC 09:30 - 09:45 Телепазарен прозорец • REC 09:45 - 10:15 Най • REC 10:15 - 10:30 Телепазарен прозорец • REC 10:30 - 11:30 По • REC 11:30 - 11:45 Телепазарен прозорец • REC 11:45 - 12:15 Пътеводител на здравословната храна • REC 12:15 - 12:30 Телепазарен прозорец • REC 12:30 - 13:30 Йерихон • REC 13:30 - 14:00 Новините ON AIR • REC 14:00 - 14:15 Телепазарен прозорец • REC 14:15 - 14:45 Историите ON AIR с Миглена Георгиева/п./ • REC 14:45 - 15:15 Авиошоу • REC 15:15 - 15:30 Телепазарен прозорец • REC 15:30 - 15:45 Новините ON AIR • REC 15:45 - 16:00 Телепазарен прозорец • REC 16:00 - 16:30 Пътешественик • REC 16:30 - 17:00 Райски градини • REC 17:00 - 17:30 Колела • REC 17:30 - 17:50 Новините ON AIR 17:50 - 18:30 Директно 18:30 - 19:30 Новините ON AIR 19:30 - 20:30 Денят ON AIR 20:30 - 21:30 Йерихон 21:30 - 22:15 Новините ON AIR 22:15 - 23:15 Морски тюлени: Шести отряд 23:15 - 00:00 Нереално
00:00 - 00:40 Новините ON AIR • REC 00:40 - 01:40 Денят ON AIR • REC 01:40 - 02:30 По • REC 02:30 - 03:15 Новините ON AIR • REC 03:15 - 04:15 Морски тюлени: Шести отряд • REC 04:15 - 05:00 Нереално • REC 05:00 - 05:30 Новините ON AIR • REC 05:30 - 06:00 Директно • REC 06:00 - 07:00 Money.bg • REC 07:00 - 09:00 България сутрин • REC 09:00 - 09:30 Страната на изобретателите • REC 09:30 - 09:45 Телепазарен прозорец • REC 09:45 - 10:15 Най • REC 10:15 - 10:30 Телепазарен прозорец • REC 10:30 - 11:30 Земята в 1000 години • REC 11:30 - 11:45 Телепазарен прозорец • REC 11:45 - 12:15 Пътеводител на здравословната храна • REC 12:15 - 12:30 Телепазарен прозорец • REC 12:30 - 13:30 Йерихон • REC 13:30 - 14:00 Новините ON AIR • REC 14:00 - 14:15 Телепазарен прозорец • REC 14:15 - 15:15 Опорни хора • REC 15:15 - 15:30 Телепазарен прозорец • REC 15:30 - 15:45 Новините ON AIR • REC 15:45 - 16:00 Телепазарен прозорец • REC 16:00 - 16:30 Пътешественик • REC 16:30 - 17:00 Райски градини • REC 17:00 - 17:30 Историите ON AIR с Миглена Георгиева /п./ • REC 17:30 - 17:50 Новините ON AIR • REC 17:50 - 18:30 Директно • REC 18:30 - 19:30 Новините ON AIR • REC 19:30 - 20:30 Денят ON AIR • REC 20:30 - 21:30 Йерихон • REC 21:30 - 22:15 Новините ON AIR • REC 22:15 - 23:15 Морски тюлени: Шести отряд • REC 23:15 - 00:00 Дъщеря на закона • REC
00:00 - 00:40 Новините ON AIR • REC 00:40 - 01:40 Денят ON AIR • REC 01:40 - 02:30 Земята в 1000 години • REC 02:30 - 03:15 Новините ON AIR • REC 03:15 - 04:15 Морски тюлени: Шести отряд • REC 04:15 - 05:00 Дъщеря на закона • REC 05:00 - 05:30 Новините ON AIR • REC 05:30 - 06:00 Директно • REC 06:00 - 07:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева /п./ • REC 07:00 - 09:00 България сутрин • REC 09:00 - 09:30 Линия Здраве • REC 09:30 - 09:45 Телепазарен прозорец • REC 09:45 - 10:15 1421 • REC 10:15 - 10:30 Телепазарен прозорец • REC 10:30 - 11:30 Истината за студения синтез • REC 11:30 - 11:45 Телепазарен прозорец • REC 11:45 - 12:15 Пътеводител на здравословната храна • REC 12:15 - 12:30 Телепазарен прозорец • REC 12:30 - 13:30 Йерихон • REC 13:30 - 14:00 Новините ON AIR • REC 14:00 - 14:15 Телепазарен прозорец • REC 14:15 - 15:15 Операция История • REC 15:15 - 15:30 Телепазарен прозорец • REC 15:30 - 15:45 Новините ON AIR • REC 15:45 - 16:00 Телепазарен прозорец • REC 16:00 - 16:30 Пътешественик • REC 16:30 - 17:00 Райски градини • REC 17:00 - 17:30 Златните • REC 17:30 - 17:50 Новините ON AIR • REC 17:50 - 18:30 Директно • REC 18:30 - 19:30 Новините ON AIR • REC 19:30 - 20:30 Денят ON AIR • REC 20:30 - 21:30 Йерихон • REC 21:30 - 22:15 Новините ON AIR • REC 22:15 - 23:45 Дървото на живота • REC 23:45 - 00:00 Завърналите се /п./ • REC
00:00 - 00:40 Новините ON AIR • REC 00:40 - 01:40 Денят ON AIR • REC 01:40 - 02:30 Истината за студения синтез • REC 02:30 - 03:15 Новините ON AIR • REC 03:15 - 04:45 Дървото на живота • REC 04:45 - 05:00 Завърналите се /п./ • REC 05:00 - 05:30 Новините ON AIR • REC 05:30 - 06:00 Директно • REC 06:00 - 07:00 Денят ON AIR • REC 07:00 - 08:00 Опорни хора • REC 08:00 - 09:30 Операция История • REC 09:30 - 10:00 Семена от Древността • REC 10:00 - 10:15 Телепазарен прозорец • REC 10:15 - 10:45 Азия • REC 10:45 - 11:15 В добра форма • REC 11:15 - 12:15 Умно село • REC 12:15 - 13:15 Американска принцеса • REC 13:15 - 13:30 Телепазарен прозорец • REC 13:30 - 14:00 Новините ON AIR • REC 14:00 - 14:30 Check • REC 14:30 - 14:45 Промяната • REC 14:45 - 15:00 Телепазарен прозорец • REC 15:00 - 15:30 Златните • REC 15:30 - 15:45 Новините ON AIR • REC 15:45 - 16:00 Телепазарен прозорец • REC 16:00 - 16:30 Авиошоу • REC 16:30 - 17:30 Money.bg • REC 17:30 - 18:30 Брюксел 1 • REC 18:30 - 19:00 Новините ON AIR • REC 19:00 - 19:30 Операция История • REC 19:30 - 20:30 Опорни хора • REC 20:30 - 21:30 Американска принцеса • REC 21:30 - 22:00 Новините ON AIR • REC 22:00 - 23:45 Тайният живот на Мерилин Монро – биографичен, драма, САЩ, 2015 г.; режисьор: Лори Колиър; в ролите: Сюзан Сарандън, Кели Гарнър, Ембет Давиц, Емили Уотсън, Джефри Дийн Морган • REC 23:45 - 00:00 Промяната • REC
00:00 - 00:30 Новините ON AIR • REC 00:30 - 01:30 Брюксел 1 • REC 01:30 - 02:30 Операция История • REC 02:30 - 03:00 Новините ON AIR • REC 03:00 - 03:30 Златните • REC 03:30 - 04:00 Новините ON AIR • REC 04:00 - 04:30 Авиошоу • REC 04:30 - 05:00 Колела • REC 05:00 - 05:30 Новините ON AIR • REC 05:30 - 06:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева /п./ • REC 06:00 - 07:00 Money.bg • REC 07:00 - 08:00 Брюксел 1 • REC 08:00 - 09:00 Опорни хора • REC 09:00 - 09:30 Другото лице на • REC 09:30 - 10:00 Линия Здраве • REC 10:00 - 10:15 Телепазарен прозорец • REC 10:15 - 10:45 Азия • REC 10:45 - 12:15 Дървото на живота • REC 12:15 - 13:15 Американска принцеса • REC 13:15 - 13:30 Телепазарен прозорец • REC 13:30 - 14:00 Новините ON AIR • REC 14:00 - 14:30 Check • REC 14:30 - 14:45 Промяната • REC 14:45 - 15:00 Телепазарен прозорец • REC 15:00 - 15:30 Историите ON AIR с Миглена Георгиева /п./ • REC 15:30 - 15:45 Новините ON AIR • REC 15:45 - 16:05 Телепазарен прозорец • REC 16:05 - 16:30 Колела • REC 16:30 - 18:00 Операция История • REC 18:00 - 18:30 Историите ON AIR с Миглена Георгиева • REC 18:30 - 19:00 Новините ON AIR • REC 19:00 - 19:30 Златните • REC 19:30 - 20:30 Умно село • REC 20:30 - 21:30 Американска принцеса • REC 21:30 - 22:00 Новините ON AIR • REC 22:00 - 23:45 Тайният живот на Мерилин Монро – биографичен, драма, САЩ, 2015 г.; режисьор: Лори Колиър; в ролите: Сюзан Сарандън, Кели Гарнър, Ембет Давиц, Емили Уотсън, Джефри Дийн Морган • REC 23:45 - 00:00 Промяната • REC
00:00 - 00:30 Новините ON AIR • REC 00:30 - 01:30 Опорни хора • REC 01:30 - 02:30 Money.bg • REC 02:30 - 03:00 Новините ON AIR • REC 03:00 - 03:30 Колела • REC 03:30 - 04:00 Новините ON AIR • REC 04:00 - 04:30 Златните • REC 04:30 - 05:00 Авиошоу • REC 05:00 - 05:30 Новините ON AIR • REC 05:30 - 07:00 Операция История • REC 07:00 - 09:00 България сутрин • REC 09:00 - 09:30 Страната на изобретателите • REC 09:30 - 09:45 Телепазарен прозорец • REC 09:45 - 10:15 1421 • REC 10:15 - 10:30 Телепазарен прозорец • REC 10:30 - 11:30 Пътуване до Червената планета • REC 11:30 - 11:45 Телепазарен прозорец • REC 11:45 - 12:15 Светът отвътре • REC 12:15 - 12:30 Телепазарен прозорец • REC 12:30 - 13:30 Йерихон • REC 13:30 - 14:00 Новините ON AIR • REC 14:00 - 14:15 Телепазарен прозорец • REC 14:15 - 15:15 Брюксел 1 • REC 15:15 - 15:30 Телепазарен прозорец • REC 15:30 - 15:45 Новините ON AIR • REC 15:45 - 16:00 Телепазарен прозорец • REC 16:00 - 16:30 Пътешественик • REC 16:30 - 17:00 Линия Здраве • REC 17:00 - 17:30 Авиошоу • REC 17:30 - 17:50 Новините ON AIR • REC 17:50 - 18:30 Директно • REC 18:30 - 19:30 Новините ON AIR • REC 19:30 - 20:30 Денят ON AIR • REC 20:30 - 21:30 Йерихон • REC 21:30 - 22:15 Новините ON AIR • REC 22:15 - 23:45 Дървото на живота • REC 23:45 - 00:00 Завърналите се /п./ • REC
00:00 - 00:40 Новините ON AIR • REC 00:40 - 01:40 Денят ON AIR • REC 01:40 - 02:30 Пътуване до Червената планета • REC 02:30 - 03:15 Новините ON AIR • REC 03:15 - 04:45 Дървото на живота • REC 04:45 - 05:00 Завърналите се /п./ • REC 05:00 - 05:30 Новините ON AIR • REC 05:30 - 06:00 Директно • REC 06:00 - 07:00 Брюксел 1 • REC 07:00 - 09:00 България сутрин • REC 09:00 - 09:30 Страната на изобретателите • REC 09:30 - 09:45 Телепазарен прозорец • REC 09:45 - 10:15 1421 • REC 10:15 - 10:30 Телепазарен прозорец • REC 10:30 - 11:30 Пътешествието на Кюриосити • REC 11:30 - 11:45 Телепазарен прозорец • REC 11:45 - 12:15 Светът отвътре • REC 12:15 - 12:30 Телепазарен прозорец • REC 12:30 - 13:30 Йерихон • REC 13:30 - 14:00 Новините ON AIR • REC 14:00 - 14:15 Телепазарен прозорец • REC 14:15 - 15:15 Money.bg • REC 15:15 - 15:30 Телепазарен прозорец • REC 15:30 - 15:45 Новините ON AIR • REC 15:45 - 16:00 Телепазарен прозорец • REC 16:00 - 16:30 Пътешественик • REC 16:30 - 17:00 Райски градини • REC 17:00 - 17:30 Операция История • REC 17:30 - 17:50 Новините ON AIR • REC 17:50 - 18:30 Директно • REC 18:30 - 19:30 Новините ON AIR • REC 19:30 - 20:30 Денят ON AIR • REC 20:30 - 21:30 Йерихон • REC 21:30 - 22:15 Новините ON AIR • REC 22:15 - 23:15 Морски тюлени: Шести отряд • REC 23:15 - 00:00 Тамплиерите • REC