Facebook Pixel
Sound on

TV channel Agro TV
is not available in your area

We’re sorry for the inconvenience
EPG
00:00 - 00:20 Документален филм • REC 00:20 - 01:00 Прогноза за времето • REC 01:00 - 01:10 Новини • REC 01:10 - 01:15 Прогноза за времето • REC 01:15 - 01:20 Финансова информация • REC 01:20 - 01:25 Борсова информация • REC 01:25 - 01:30 Новина + • REC 01:30 - 01:40 Агротема • REC 01:40 - 01:45 История на храните • REC 01:45 - 02:00 Музикална пауза • REC 02:00 - 02:30 Те победиха • REC 02:30 - 02:35 Прогноза за времето • REC 02:35 - 02:40 Агропрогноза • REC 02:40 - 02:45 Финансова информация • REC 02:45 - 02:50 Борсова информация • REC 02:50 - 03:00 Агротема • REC 03:00 - 03:10 Новини • REC 03:10 - 03:15 Прогноза за времето • REC 03:15 - 03:20 Финансова информация • REC 03:20 - 03:25 Борсова информация • REC 03:25 - 03:30 Новина + • REC 03:30 - 03:40 Агротема • REC 03:40 - 04:00 Музикална пауза • REC 04:00 - 05:00 Фолклорна трапеза • REC 05:00 - 05:25 Най-доброто от АГРОТЕМИТЕ на Агро ТВ • REC 05:25 - 05:30 Прогноза за времето • REC 05:30 - 06:00 Централна емисия новини • REC 06:00 - 06:15 Агрополитики • REC 06:15 - 06:20 Прогноза за времето • REC 06:20 - 06:25 Финансова информация • REC 06:25 - 06:30 Новина + • REC 06:30 - 06:45 Агротема • REC 06:45 - 07:00 За кинологията с д-р Кънев • REC 07:00 - 07:10 Новини • REC 07:10 - 07:15 Прогноза за времето • REC 07:15 - 07:20 Агропрогноза • REC 07:20 - 07:30 Агротема • REC 07:30 - 08:00 Агрофорум • REC 08:00 - 08:10 Новини • REC 08:10 - 08:15 Прогноза за времето • REC 08:15 - 08:20 Агропрогноза • REC 08:20 - 08:30 Новина + • REC 08:30 - 09:00 Световно фолклорно изкуство • REC 09:00 - 09:10 Новини • REC 09:10 - 09:15 Прогноза за времето • REC 09:15 - 09:20 Финансова информация • REC 09:20 - 09:35 Агротема • REC 09:35 - 10:00 Бизнес новини • REC 10:00 - 10:10 Новини • REC 10:10 - 10:15 Прогноза за времето • REC 10:15 - 10:30 Агротема • REC 10:30 - 11:00 Агрофорум • REC 11:00 - 11:10 Новини • REC 11:10 - 11:20 Прогноза за времето • REC 11:20 - 11:25 Финансова информация • REC 11:25 - 11:30 Новина + • REC 11:30 - 11:45 Агротема • REC 11:45 - 12:00 Музикална пауза • REC 12:00 - 12:10 Новини • REC 12:10 - 12:20 Прогноза за времето • REC 12:20 - 12:30 Новина + • REC 12:30 - 13:00 Те победиха • REC 13:00 - 13:10 Новини • REC 13:10 - 13:15 Прогноза за времето • REC 13:15 - 13:20 Агропрогноза • REC 13:20 - 13:25 Финансова информация • REC 13:25 - 13:35 Новина + • REC 13:35 - 14:00 Най-доброто от АГРОТЕМИТЕ на Агро ТВ • REC 14:00 - 14:55 Документален филм - риболовна поредица • Live
14:55 - 15:00 Борсова информация 15:00 - 15:10 Новини 15:10 - 15:15 Прогноза за времето 15:15 - 15:20 Агропрогноза 15:20 - 15:25 Финансова информация 15:25 - 15:30 Борсова информация 15:30 - 15:35 Новина + 15:35 - 15:45 Агротема 15:45 - 16:00 Музикална пауза 16:00 - 16:10 Новини 16:10 - 16:20 Прогноза за времето 16:20 - 16:25 Финансова информация 16:25 - 16:30 Борсова информация 16:30 - 16:35 Новина + 16:35 - 17:00 Растителна защита 17:00 - 17:40 Брюксел в превод 17:40 - 17:45 Прогноза за времето 17:45 - 17:50 Финансова информация 17:50 - 18:00 Борсова информация 18:00 - 18:20 Ранна емисия новини 18:20 - 18:30 Прогноза за времето 18:30 - 18:35 Финансова информация 18:35 - 18:40 Борсова информация 18:40 - 18:45 Новина + 18:45 - 19:00 Агротема 19:00 - 19:35 Животновъден дневник 19:35 - 19:40 Прогноза за времето 19:40 - 20:00 Агромаркет 20:00 - 20:30 Бизнес форум 20:30 - 20:50 Централна емисия новини 20:50 - 20:55 Прогноза за времето 20:55 - 21:00 Агропрогноза 21:00 - 21:30 Конете на България 21:30 - 22:00 Бизнес новини 22:00 - 22:10 Новини 22:10 - 22:15 Прогноза за времето 22:15 - 22:20 Борсова информация 22:20 - 22:30 Агротема 22:30 - 22:50 Късна емисия новини 22:50 - 22:55 Прогноза за времето 22:55 - 23:00 Агропрогноза 23:00 - 23:35 Агрофорум 23:35 - 23:40 Новина + 23:40 - 23:50 Агротема 23:50 - 00:00 Музикална пауза
00:00 - 00:30 Документален филм 00:30 - 00:35 Прогноза за времето 00:35 - 00:40 Борсова информация 00:40 - 00:45 Новина + 00:45 - 01:00 Агротема 01:00 - 01:10 Новини 01:10 - 01:15 Прогноза за времето и агропрогноза 01:15 - 01:20 Финансова информация 01:20 - 01:25 Борсова информация 01:25 - 01:30 Новина + 01:30 - 02:00 Животновъден дневник 02:00 - 02:30 Бизнес форум 02:30 - 02:35 Прогноза за времето 02:35 - 02:40 Агропрогноза 02:40 - 02:45 Финансова информация 02:45 - 02:50 Борсова информация 02:50 - 03:00 Агротема 03:00 - 03:10 Новини 03:10 - 03:40 Конете на България 03:40 - 03:45 Финансова информация 03:45 - 03:50 Борсова информация 03:50 - 04:00 Новина + 04:00 - 04:15 Агрополитики 04:15 - 04:20 Прогноза за времето 04:20 - 04:25 Финансова информация 04:25 - 04:35 Борсова информация 04:35 - 04:45 Агротема 04:45 - 05:00 Музикална пауза 05:00 - 05:10 Новини 05:10 - 05:20 Прогноза за времето 05:20 - 05:30 Агротема 05:30 - 05:50 Централна емисия новини 05:50 - 06:00 История на храните 06:00 - 06:10 Новини 06:10 - 06:15 Прогноза за времето 06:15 - 06:20 Финансова информация 06:20 - 06:30 Новина + 06:30 - 07:00 Най-доброто от АГРОТЕМИТЕ на Агро ТВ 07:00 - 07:10 Новини 07:10 - 07:15 Прогноза за времето 07:15 - 07:20 Агропрогноза 07:20 - 07:30 Агротема 07:30 - 08:00 Агрофорум 08:00 - 08:10 Новини 08:10 - 08:15 Прогноза за времето 08:15 - 08:20 Агропрогноза 08:20 - 08:25 Финансова информация 08:25 - 08:30 Новина + 08:30 - 09:35 Фолклорна трапеза 09:35 - 10:00 Бизнес новини 10:00 - 10:10 Новини 10:10 - 10:15 Прогноза за времето 10:15 - 10:30 Агротема 10:30 - 11:00 Агрофорум 11:00 - 11:10 Новини 11:10 - 11:20 Прогноза за времето 11:20 - 12:00 Световно фолклорно изкуство 12:00 - 12:30 Конете на България 12:30 - 12:35 Прогноза за времето 12:35 - 12:40 Финансова информация 12:40 - 12:50 Новина + 12:50 - 13:00 Агротема 13:00 - 13:10 Новини 13:10 - 13:15 Прогноза за времето 13:15 - 13:20 Агропрогноза 13:20 - 13:30 Новина + 13:30 - 14:00 Бизнес форум 14:00 - 14:10 Новини 14:10 - 14:20 Прогноза за времето 14:20 - 14:25 Борсова информация 14:25 - 14:30 Новина + 14:30 - 14:55 Най-доброто от АГРОТЕМИТЕ на Агро ТВ 14:55 - 15:00 История на храните 15:00 - 15:10 Новини 15:10 - 15:40 Животновъден дневник 15:40 - 15:45 Агропрогноза 15:45 - 15:50 Новина + 15:50 - 16:00 Агротема 16:00 - 16:10 Новини 16:10 - 16:15 Прогноза за времето 16:15 - 16:20 Борсова информация 16:20 - 16:30 Агротема 16:30 - 17:00 Агрофорум 17:00 - 17:10 Новини 17:10 - 17:15 Прогноза за времето 17:15 - 17:30 Агрополитики 17:30 - 18:00 Разкази от България 18:00 - 18:20 Ранна емисия новини 18:20 - 18:30 Прогноза за времето 18:30 - 18:35 Финансова информация 18:35 - 18:40 Борсова информация 18:40 - 18:45 Новина + 18:45 - 19:00 Агротема 19:00 - 19:40 Документален филм 19:40 - 20:00 Агромаркет 20:00 - 20:30 Те победиха 20:30 - 20:50 Централна емисия новини 20:50 - 20:55 Прогноза за времето 20:55 - 21:00 Агропрогноза 21:00 - 21:05 Финансова информация 21:05 - 21:10 Борсова информация 21:10 - 21:15 Новина + 21:15 - 21:30 Агротема 21:30 - 22:00 Бизнес новини 22:00 - 22:10 Новини 22:10 - 22:15 Прогноза за времето 22:15 - 22:20 Борсова информация 22:20 - 22:30 Агротема 22:30 - 22:50 Късна емисия новини 22:50 - 22:55 Прогноза за времето и агропрогноза 22:55 - 23:00 Агропрогноза 23:00 - 23:05 Финансова информация 23:05 - 23:10 Борсова информация 23:10 - 23:15 Новина + 23:15 - 23:25 Агротема 23:25 - 23:40 За кинологията с д-р Кънев 23:40 - 00:00 Растителна защита
00:00 - 00:20 Късна емисия новини 00:20 - 00:25 Прогноза за времето 00:25 - 00:30 Финансова информация 00:30 - 00:35 Борсова информация 00:35 - 00:40 Новина + 00:40 - 00:50 Агротема 00:50 - 01:00 Музикална пауза 01:00 - 01:10 Новини 01:10 - 01:50 Брюксел в превод 01:50 - 02:00 Прогноза за времето 02:00 - 02:10 Новини 02:10 - 02:15 Прогноза за времето и агропрогноза 02:15 - 02:20 Агропрогноза 02:20 - 02:30 Агротема 02:30 - 03:00 Агрофорум 03:00 - 03:10 Новини 03:10 - 03:50 Бизнес форум 03:50 - 03:55 Прогноза за времето 03:55 - 04:00 История на храните 04:00 - 04:10 Новини 04:10 - 04:15 Прогноза за времето 04:15 - 04:20 Финансова информация 04:20 - 04:25 Борсова информация 04:25 - 05:00 Световно фолклорно изкуство 05:00 - 05:10 Новини 05:10 - 05:25 Прогноза за времето 05:25 - 05:30 Агротема 05:30 - 05:50 Централна емисия новини 05:50 - 06:00 Новина + 06:00 - 06:10 Новини 06:10 - 06:15 Прогноза за времето 06:15 - 06:20 Финансова информация 06:20 - 06:30 Новина + 06:30 - 06:40 Агротема 06:40 - 06:45 История на храните 06:45 - 07:00 Музикална пауза 07:00 - 07:10 Новини 07:10 - 07:15 Прогноза за времето 07:15 - 07:20 Агропрогноза 07:20 - 07:30 Новина + 07:30 - 08:00 Агрофорум 08:00 - 08:55 Документален филм - риболовна поредица 08:55 - 09:00 Агропрогноза 09:00 - 09:10 Акценти 09:10 - 09:15 Прогноза за времето 09:15 - 09:20 Новина + 09:20 - 09:35 Агротема 09:35 - 10:00 Бизнес новини 10:00 - 10:10 Новини 10:10 - 10:15 Прогноза за времето 10:15 - 10:20 Финансова информация 10:20 - 10:30 Новина + 10:30 - 11:00 Агрофорум 11:00 - 11:30 Документален филм 11:30 - 11:35 Прогноза за времето 11:35 - 11:40 Финансова информация 11:40 - 11:45 Новина + 11:45 - 12:00 Агротема 12:00 - 12:10 Новини 12:10 - 12:15 Прогноза за времето 12:15 - 12:30 Новина + 12:30 - 13:00 Животновъден дневник 13:00 - 13:40 Брюксел в превод 13:40 - 13:45 Прогноза за времето 13:45 - 13:50 Агропрогноза 13:50 - 14:00 За кинологията с д-р Кънев 14:00 - 14:10 Новини 14:10 - 14:15 Прогноза за времето 14:15 - 14:20 Финансова информация 14:20 - 14:25 Борсова информация 14:25 - 14:30 Новина + 14:30 - 15:00 Те победиха 15:00 - 15:10 Новини 15:10 - 15:15 Прогноза за времето 15:15 - 15:20 Агропрогноза 15:20 - 15:25 Финансова информация 15:25 - 15:30 Борсова информация 15:30 - 15:35 Новина + 15:35 - 16:00 Растителна защита 16:00 - 16:10 Новини 16:10 - 16:20 Прогноза за времето 16:20 - 16:25 Финансова информация 16:25 - 16:30 Борсова информация 16:30 - 16:35 Новина + 16:35 - 16:45 Агротема 16:45 - 16:50 История на храните 16:50 - 17:00 Музикална пауза 17:00 - 17:15 Новини 17:15 - 17:20 Прогноза за времето 17:20 - 17:25 Финансова информация 17:25 - 17:30 Борсова информация 17:30 - 18:00 Агрофорум 18:00 - 18:20 Ранна емисия новини 18:20 - 18:30 Прогноза за времето 18:30 - 18:35 Финансова информация 18:35 - 18:40 Борсова информация 18:40 - 18:45 Новина + 18:45 - 19:00 Агротема 19:00 - 19:20 Агрополитики 19:20 - 19:25 Прогноза за времето 19:25 - 19:30 Борсова информация 19:30 - 19:40 Агротема 19:40 - 20:00 Агромаркет 20:00 - 20:30 Разкази от България 20:30 - 20:50 Централна емисия новини 20:50 - 20:55 Прогноза за времето 20:55 - 21:00 Агропрогноза 21:00 - 21:05 Финансова информация 21:05 - 21:10 Борсова информация 21:10 - 21:15 Новина + 21:15 - 21:30 Агротема 21:30 - 22:00 Бизнес новини 22:00 - 22:10 Новини 22:10 - 22:15 Прогноза за времето 22:15 - 22:20 Борсова информация 22:20 - 22:30 Агротема 22:30 - 22:50 Късна емисия новини 22:50 - 22:55 Прогноза за времето и агропрогноза 22:55 - 23:00 Агропрогноза 23:00 - 23:05 Финансова информация 23:05 - 23:10 Борсова информация 23:10 - 23:15 Новина + 23:15 - 23:30 Агротема 23:30 - 00:00 Бизнес форум
00:00 - 00:20 Късна емисия новини 00:20 - 00:25 Прогноза за времето 00:25 - 00:30 Финансова информация 00:30 - 00:35 Борсова информация 00:35 - 00:40 Новина + 00:40 - 00:50 Агротема 00:50 - 01:00 Музикална пауза 01:00 - 01:15 Агрополитики 01:15 - 01:20 Прогноза за времето 01:20 - 01:25 Финансова информация 01:25 - 01:30 Борсова информация 01:30 - 01:35 Новина + 01:35 - 01:45 Агротема 01:45 - 02:00 За кинологията с д-р Кънев 02:00 - 02:10 Новини 02:10 - 02:15 Прогноза за времето и агропрогноза 02:15 - 02:20 Агропрогноза 02:20 - 02:25 Борсова информация 02:25 - 02:30 Новина + 02:30 - 02:55 Най-доброто от АГРОТЕМИТЕ на Агро ТВ 02:55 - 03:00 История на храните 03:00 - 04:00 Фолклорна трапеза 04:00 - 04:10 Новини 04:10 - 04:15 Прогноза за времето 04:15 - 04:20 Финансови новини 04:20 - 04:25 Борсова информация 04:25 - 04:30 Агрокоментар 04:30 - 05:00 Животновъден дневник 05:00 - 05:10 Акценти 05:10 - 05:15 Прогноза за времето 05:15 - 05:20 Финансова информация 05:20 - 05:25 Борсова информация 05:25 - 05:30 Агротема 05:30 - 06:00 Централна емисия новини 06:00 - 07:05 Фолклорна трапеза 07:05 - 07:10 Прогноза за времето 07:10 - 07:15 Агропрогноза 07:15 - 07:20 Финансови новини 07:20 - 07:30 Агротема 07:30 - 08:00 Агрофорум 08:00 - 08:55 Документален филм - риболовна поредица 08:55 - 09:00 Агропрогноза 09:00 - 09:10 Акценти 09:10 - 09:15 Прогноза за времето 09:15 - 09:20 Борсова информация 09:20 - 09:25 Новина + 09:25 - 09:35 Агротема 09:35 - 10:00 Бизнес новини 10:00 - 10:10 Акценти 10:10 - 10:15 Прогноза за времето 10:15 - 10:20 Финансова информация 10:20 - 10:30 Борсова информация 10:30 - 11:00 Агрофорум 11:00 - 11:30 Конете на България 11:30 - 11:35 Прогноза за времето 11:35 - 11:40 Борсова информация 11:40 - 12:00 Най-доброто от АГРОТЕМИТЕ на Агро ТВ 12:00 - 12:10 Акценти 12:10 - 12:15 Прогноза за времето 12:15 - 12:20 Финансова информация 12:20 - 12:40 Растителна защита 12:40 - 13:00 За кинологията с д-р Кънев 13:00 - 13:10 Акценти 13:10 - 13:15 Прогноза за времето 13:15 - 13:20 Агропрогноза 13:20 - 13:30 Агротема 13:30 - 14:00 Те победиха 14:00 - 14:30 Документален филм 14:30 - 14:35 Прогноза за времето 14:35 - 14:40 Финансова информация 14:40 - 14:45 Борсова информация 14:45 - 14:50 Новина + 14:50 - 15:00 Агротема 15:00 - 15:10 Акценти 15:10 - 15:15 Прогноза за времето 15:15 - 15:20 Агропрогноза 15:20 - 16:00 Световно фолклорно изкуство 16:00 - 16:10 Акценти 16:10 - 16:15 Прогноза за времето 16:15 - 16:20 Борсова информация 16:20 - 16:30 Агротема 16:30 - 17:00 Агрофорум 17:00 - 17:30 Бизнес форум 17:30 - 17:35 Прогноза за времето 17:35 - 17:40 Финансова информация 17:40 - 17:45 Борсова информация 17:45 - 17:50 Новина + 17:50 - 18:00 Агротема 18:00 - 18:50 Седмичен обзор 18:50 - 19:00 Прогноза за времето 19:00 - 19:15 Международен обзор 19:15 - 19:20 Прогноза за времето 19:20 - 19:25 Борсова информация 19:25 - 19:40 Агротема 19:40 - 20:00 Агромаркет 20:00 - 20:30 Животновъден дневник 20:30 - 21:15 Седмичен обзор 21:15 - 21:20 Прогноза за времето 21:20 - 21:25 Агропрогноза 21:25 - 21:30 Борсова информация 21:30 - 22:00 Бизнес новини 22:00 - 22:15 Международен обзор 22:15 - 22:20 Прогноза за времето 22:20 - 22:30 Агрокоментар 22:30 - 23:20 Седмичен обзор 23:20 - 23:25 Прогноза за времето 23:25 - 23:30 Агропрогноза 23:30 - 00:00 Те победиха
00:00 - 00:30 Разкази от България 00:30 - 01:20 Седмичен обзор 01:20 - 01:50 Агрофорум 01:50 - 02:00 Агротема 02:00 - 02:10 Акценти 02:10 - 02:15 Прогноза за времето и агропрогноза 02:15 - 02:20 Агропрогноза 02:20 - 02:25 Финансова информация 02:25 - 02:30 Борсова информация 02:30 - 02:35 Агрокоментар 02:35 - 02:45 Агротема 02:45 - 03:00 За кинологията с д-р Кънев 03:00 - 03:15 Международен обзор 03:15 - 03:20 Прогноза за времето 03:20 - 03:25 Финансова информация 03:25 - 03:30 Борсова информация 03:30 - 03:35 Агрокоментар 03:35 - 03:45 Агротема 03:45 - 04:00 Музикална пауза 04:00 - 04:30 Бизнес форум 04:30 - 04:35 Прогноза за времето 04:35 - 04:40 Борсова информация 04:40 - 04:45 Агрокоментар 04:45 - 05:00 Агротема 05:00 - 05:50 Седмичен обзор 05:50 - 05:55 Прогноза за времето 05:55 - 06:00 Борсова информация 06:00 - 06:10 Акценти 06:10 - 06:15 Прогноза за времето 06:15 - 06:20 Финансова информация 06:20 - 06:25 Борсова информация 06:25 - 06:30 Агрокоментар 06:30 - 06:40 Агротема 06:40 - 06:45 История на храните 06:45 - 07:00 Музикална пауза 07:00 - 07:10 Акценти 07:10 - 07:15 Прогноза за времето 07:15 - 07:20 Агропрогноза 07:20 - 07:25 Финансова информация 07:25 - 07:30 Борсова информация 07:30 - 08:00 Документален филм 08:00 - 08:15 Международен обзор 08:15 - 08:20 Прогноза за времето 08:20 - 08:25 Агропрогноза 08:25 - 08:30 Финансова информация 08:30 - 08:35 Борсова информация 08:35 - 08:40 Агрокоментар 08:40 - 08:50 Агротема 08:50 - 09:00 История на храните 09:00 - 09:30 Агрофорум 09:30 - 09:35 Прогноза за времето 09:35 - 10:00 Бизнес новини 10:00 - 10:10 Акценти 10:10 - 10:15 Прогноза за времето 10:15 - 10:20 Финансова информация 10:20 - 10:25 Борсова информация 10:25 - 10:30 Агрокоментар 10:30 - 10:55 Растителна защита 10:55 - 11:00 История на храните 11:00 - 11:10 Акценти 11:10 - 11:15 Прогноза за времето 11:15 - 11:20 Финансова информация 11:20 - 11:25 Борсова информация 11:25 - 11:30 Агрокоментар 11:30 - 11:40 Агротема 11:40 - 12:00 За кинологията с д-р Кънев 12:00 - 12:50 Седмичен обзор - неделен 12:50 - 13:00 Прогноза за времето 13:00 - 13:30 Агрофорум 13:30 - 13:35 Прогноза за времето 13:35 - 13:40 Агропрогноза 13:40 - 14:00 Агрополитики 14:00 - 15:00 Фолклорна трапеза 15:00 - 15:10 Акценти 15:10 - 15:15 Прогноза за времето 15:15 - 15:20 Агропрогноза 15:20 - 15:25 Финансова информация 15:25 - 15:30 Борсова информация 15:30 - 16:00 Бизнес форум 16:00 - 16:15 Международен обзор 16:15 - 16:20 Прогноза за времето 16:20 - 16:25 Финансова информация 16:25 - 16:30 Борсова информация 16:30 - 17:00 Разкази от България 17:00 - 17:55 Документален филм - риболовна поредица 17:55 - 18:00 Прогноза за времето 18:00 - 18:40 Документален филм 18:40 - 18:45 Борсова информация 18:45 - 18:50 Агрокоментар 18:50 - 19:00 История на храните 19:00 - 19:30 Агрофорум 19:30 - 19:40 Агрокоментар 19:40 - 20:00 Агромаркет 20:00 - 20:15 Акценти 20:15 - 20:20 Борсова информация 20:20 - 20:30 Агротема 20:30 - 21:10 Брюксел в превод 21:10 - 21:15 Агропрогноза 21:15 - 21:20 Борсова информация 21:20 - 21:30 Агротема 21:30 - 22:00 Бизнес новини 22:00 - 22:30 Конете на България 22:30 - 23:20 Брюксел в превод 23:20 - 23:25 Агропрогноза 23:25 - 23:30 Борсова информация 23:30 - 00:00 Документален филм
00:00 - 00:30 Конете на България 00:30 - 00:35 Агрокоментар 00:35 - 00:45 Агротема 00:45 - 01:00 За кинологията с д-р Кънев 01:00 - 01:10 Акценти 01:10 - 01:15 Борсова информация 01:15 - 01:20 Агрокоментар 01:20 - 01:30 Агротема 01:30 - 02:00 Те победиха 02:00 - 02:50 Седмичен обзор - неделен 02:50 - 03:00 Агропрогноза 03:00 - 03:10 Акценти 03:10 - 03:50 Брюксел в превод 03:50 - 04:00 Агротема 04:00 - 04:30 Документален филм 04:30 - 04:35 Финансова информация 04:35 - 04:40 Борсова информация 04:40 - 04:45 Агрокоментар 04:45 - 05:00 Агротема 05:00 - 05:30 Конете на България 05:30 - 05:35 Агрокоментар 05:35 - 05:45 Агротема 05:45 - 06:00 Музикална пауза 06:00 - 06:15 Новини 06:15 - 06:20 Агрокоментар 06:20 - 06:30 Агротема 06:30 - 07:00 Бизнес форум 07:00 - 07:10 Новини 07:10 - 07:15 Агропрогноза 07:15 - 07:30 Агротема 07:30 - 08:00 Агрофорум 08:00 - 08:30 Документален филм 08:30 - 08:35 Агропрогноза 08:35 - 08:45 Финансова информация 08:45 - 08:50 Агрокоментар 08:50 - 09:00 Агротема 09:00 - 09:10 Новини 09:10 - 09:15 Финансова информация 09:15 - 09:20 Агрокоментар 09:20 - 09:35 Агротема 09:35 - 10:00 Бизнес новини 10:00 - 10:10 Новини 10:10 - 10:30 Агромаркет 10:30 - 11:00 Конете на България 11:00 - 12:00 Документален филм 12:00 - 12:30 Агрофорум 12:30 - 12:40 Финансова информация 12:40 - 12:45 Агрокоментар 12:45 - 13:00 Агротема 13:00 - 13:10 Новини 13:10 - 13:15 Прогноза за времето 13:15 - 13:20 Агропрогноза 13:20 - 13:30 Агрокоментар 13:30 - 14:00 Разкази от България 14:00 - 14:10 Новини 14:10 - 14:15 Прогноза за времето 14:15 - 14:20 Борсова информация 14:20 - 14:50 Световно фолклорно изкуство 14:50 - 15:00 История на храните 15:00 - 15:10 Новини 15:10 - 15:50 Брюксел в превод 15:50 - 16:00 Агропрогноза 16:00 - 16:15 Агромаркет 16:15 - 16:20 Прогноза за времето 16:20 - 16:30 Борсова информация 16:30 - 17:00 Агрофорум 17:00 - 17:15 Новини 17:15 - 17:20 Прогноза за времето 17:20 - 17:25 Борсова информация 17:25 - 17:30 Агрокоментар 17:30 - 17:50 Най-доброто от АГРОТЕМИТЕ на Агро ТВ 17:50 - 18:00 История на храните 18:00 - 18:20 Ранна емисия новини 18:20 - 18:30 Прогноза за времето 18:30 - 18:35 Борсова информация 18:35 - 18:40 Новина + 18:40 - 19:00 Растителна защита 19:00 - 19:20 За кинологията с д-р Кънев 19:20 - 19:30 Прогноза за времето 19:30 - 19:35 Финансова информация 19:35 - 19:40 Борсова информация 19:40 - 19:45 Новина + 19:45 - 19:50 История на храните 19:50 - 20:00 Земеделието е в гените им 20:00 - 20:20 Най-доброто от АГРОТЕМИТЕ на Агро ТВ 20:20 - 20:30 Новина + 20:30 - 20:50 Централна емисия новини 20:50 - 20:55 Прогноза за времето 20:55 - 21:00 Агропрогноза 21:00 - 21:05 Финансова информация 21:05 - 21:10 Борсова информация 21:10 - 21:30 Растителна защита 21:30 - 22:00 Бизнес новини 22:00 - 22:20 Агрополитики 22:20 - 22:30 Земеделието е в гените им 22:30 - 22:50 Късна емисия новини 22:50 - 22:55 Прогноза за времето 22:55 - 23:00 Агропрогноза 23:00 - 23:05 Борсова информация 23:05 - 23:10 Новина + 23:10 - 23:30 Растителна защита 23:30 - 00:00 Животновъден дневник
00:00 - 00:20 Късна емисия новини 00:20 - 00:25 Прогноза за времето 00:25 - 00:30 Финансова информация 00:30 - 00:35 Борсова информация 00:35 - 00:40 Новина + 00:40 - 01:00 Растителна защита 01:00 - 01:30 Документален филм 01:30 - 01:35 Прогноза за времето 01:35 - 01:40 Финансова информация 01:40 - 01:45 Борсова информация 01:45 - 01:50 Новина + 01:50 - 02:00 Музикална пауза 02:00 - 02:25 Най-доброто от АГРОТЕМИТЕ на Агро ТВ 02:25 - 02:30 Прогноза за времето 02:30 - 02:35 Агропрогноза 02:35 - 02:40 Новина + 02:40 - 03:00 Растителна защита 03:00 - 03:35 Световно фолклорно изкуство 03:35 - 03:50 За кинологията с д-р Кънев 03:50 - 04:00 Музикална пауза 04:00 - 04:10 Новини 04:10 - 04:15 Прогноза за времето 04:15 - 04:20 Борсова информация 04:20 - 04:25 Финансова информация 04:25 - 04:30 Новина + 04:30 - 05:00 Агрофорум 05:00 - 05:10 Новини 05:10 - 05:20 Прогноза за времето 05:20 - 05:25 Финансова информация 05:25 - 05:30 Новина + 05:30 - 06:00 Животновъден дневник 06:00 - 06:30 Световно фолклорно изкуство 06:30 - 06:40 Прогноза за времето 06:40 - 06:45 Финансова информация 06:45 - 06:50 Новина + 06:50 - 07:00 История на храните 07:00 - 07:10 Новини 07:10 - 07:15 Прогноза за времето 07:15 - 07:20 Агропрогноза 07:20 - 07:30 Земеделието е в гените им 07:30 - 08:00 Агрофорум 08:00 - 08:10 Новини 08:10 - 08:15 Прогноза за времето 08:15 - 08:25 Агропрогноза 08:25 - 08:45 Растителна защита 08:45 - 09:00 За кинологията с д-р Кънев 09:00 - 09:10 Новини 09:10 - 09:15 Прогноза за времето 09:15 - 09:35 Растителна защита 09:35 - 10:00 Бизнес новини 10:00 - 10:10 Новини 10:10 - 10:30 Агромаркет 10:30 - 11:00 Агрофорум 11:00 - 11:10 Новини 11:10 - 11:20 Прогноза за времето 11:20 - 11:25 Финансова информация 11:25 - 11:35 Новина + 11:35 - 12:00 Растителна защита 12:00 - 12:30 Конете на България 12:30 - 12:40 Прогноза за времето 12:40 - 12:45 Новина + 12:45 - 13:00 Агрополитики 13:00 - 13:10 Новини 13:10 - 13:15 Прогноза за времето 13:15 - 13:25 Агропрогноза 13:25 - 13:30 Финансова информация 13:30 - 13:35 Новина + 13:35 - 13:55 Растителна защита 13:55 - 14:00 История на храните 14:00 - 14:10 Новини 14:10 - 14:20 Прогноза за времето 14:20 - 14:25 Финансова информация 14:25 - 14:30 Борсова информация 14:30 - 14:35 Новина + 14:35 - 15:00 Растителна защита 15:00 - 15:10 Новини 15:10 - 15:50 Брюксел в превод 15:50 - 16:00 Агропрогноза 16:00 - 16:15 Агромаркет 16:15 - 16:20 Прогноза за времето 16:20 - 16:30 Борсова информация 16:30 - 16:50 Растителна защита 16:50 - 18:00 Фолклорна трапеза 18:00 - 18:20 Ранна емисия новини 18:20 - 18:30 Прогноза за времето 18:30 - 18:35 Финансова информация 18:35 - 18:40 Борсова информация 18:40 - 18:45 Новина + 18:45 - 19:00 Агротема 19:00 - 19:30 Агрофорум 19:30 - 19:40 Прогноза за времето 19:40 - 19:45 Борсова информация 19:45 - 19:50 Новина + 19:50 - 20:00 Земеделието е в гените им 20:00 - 20:30 Те победиха 20:30 - 20:50 Централна емисия новини 20:50 - 20:55 Прогноза за времето 20:55 - 21:00 Агропрогноза 21:00 - 21:30 Документален филм 21:30 - 22:00 Бизнес новини 22:00 - 22:25 Най-доброто от АГРОТЕМИТЕ на Агро ТВ 22:25 - 22:30 Прогноза за времето 22:30 - 22:50 Късна емисия новини 22:50 - 22:55 Прогноза за времето 22:55 - 23:00 Агропрогноза 23:00 - 23:05 Финансова информация 23:05 - 23:10 Борсова информация 23:10 - 23:15 Новина + 23:15 - 23:25 Агротема 23:25 - 23:30 История на храните 23:30 - 00:00 Разкази от България
04:30 - 04:35 Финансова информация • REC 04:35 - 04:40 Борсова информация • REC 04:40 - 04:45 Агрокоментар • REC 04:45 - 05:00 Агротема • REC 05:00 - 05:30 Конете на България • REC 05:30 - 05:35 Агрокоментар • REC 05:35 - 05:45 Агротема • REC 05:45 - 06:00 Музикална пауза • REC 06:00 - 06:15 Новини • REC 06:15 - 06:20 Агрокоментар • REC 06:20 - 06:30 Агротема • REC 06:30 - 07:00 Бизнес форум • REC 07:00 - 07:10 Новини • REC 07:10 - 07:20 Агропрогноза • REC 07:20 - 07:30 Агротема • REC 07:30 - 08:00 Агрофорум • REC 08:00 - 08:30 Документален филм • REC 08:30 - 08:35 Агропрогноза • REC 08:35 - 08:45 Финансова информация • REC 08:45 - 08:50 Агрокоментар • REC 08:50 - 09:00 Агротема • REC 09:00 - 09:10 Новини • REC 09:10 - 09:15 Финансова информация • REC 09:15 - 09:20 Агрокоментар • REC 09:20 - 09:35 Агротема • REC 09:35 - 10:00 Бизнес новини • REC 10:00 - 10:10 Новини • REC 10:10 - 10:30 Агромаркет • REC 10:30 - 11:00 Конете на България • REC 11:00 - 12:00 Документален филм - риболовна поредица • REC 12:00 - 12:30 Агрофорум • REC 12:30 - 12:40 Финансова информация • REC 12:40 - 12:45 Агрокоментар • REC 12:45 - 13:00 Агротема • REC 13:00 - 13:10 Новини • REC 13:10 - 13:15 Прогноза за времето • REC 13:15 - 13:20 Агропрогноза • REC 13:20 - 13:30 Агрокоментар • REC 13:30 - 14:00 Разкази от България • REC 14:00 - 14:10 Новини • REC 14:10 - 14:15 Прогноза за времето • REC 14:15 - 14:20 Борсова информация 14:20 - 14:50 Световно фолклорно изкуство 14:50 - 15:00 История на храните 15:00 - 15:10 Новини 15:10 - 15:50 Брюксел в превод 15:50 - 16:00 Агропрогноза 16:00 - 16:15 Агромаркет 16:15 - 16:20 Прогноза за времето 16:20 - 16:30 Борсова информация 16:30 - 17:00 Агрофорум 17:00 - 17:15 Новини 17:15 - 17:20 Прогноза за времето и агропрогноза 17:20 - 17:25 Финансова информация 17:25 - 17:30 Борсова информация 17:30 - 17:35 Агрокоментар 17:35 - 17:50 Най-доброто от АГРОТЕМИТЕ на Агро ТВ 17:50 - 18:00 История на храните 18:00 - 18:20 Ранна емисия новини 18:20 - 18:30 Прогноза за времето 18:30 - 18:35 Финансова информация 18:35 - 18:40 Борсова информация 18:40 - 18:45 Новина + 18:45 - 19:00 Агротема 19:00 - 19:20 За кинологията с д-р Кънев 19:20 - 19:30 Прогноза за времето 19:30 - 19:35 Финансова информация 19:35 - 19:45 Борсова информация 19:45 - 19:50 История на храните 19:50 - 20:00 Земеделието е в гените им 20:00 - 20:20 Най-доброто от АГРОТЕМИТЕ на Агро ТВ 20:20 - 20:30 Новина + 20:30 - 20:50 Централна емисия новини 20:50 - 20:55 Прогноза за времето 20:55 - 21:00 Агропрогноза 21:00 - 21:05 Финансова информация 21:05 - 21:10 Борсова информация 21:10 - 21:15 Новина + 21:15 - 21:30 Агротема 21:30 - 22:00 Бизнес новини 22:00 - 22:10 Новини 22:10 - 22:15 Прогноза за времето 22:15 - 22:20 Финансова информация 22:20 - 22:30 Земеделието е в гените им 22:30 - 22:50 Късна емисия новини 22:50 - 22:55 Прогноза за времето 22:55 - 23:00 Агропрогноза 23:00 - 23:05 Финансова информация 23:05 - 23:10 Борсова информация 23:10 - 23:15 Новина + 23:15 - 23:25 Агротема 23:25 - 23:30 История на храните 23:30 - 00:00 Животновъден дневник
00:00 - 00:20 Късна емисия новини • REC 00:20 - 00:25 Прогноза за времето • REC 00:25 - 00:30 Финансова информация • REC 00:30 - 00:35 Борсова информация • REC 00:35 - 00:40 Новина + • REC 00:40 - 01:00 Растителна защита • REC 01:00 - 01:30 Документален филм • REC 01:30 - 01:35 Прогноза за времето • REC 01:35 - 01:40 Финансова информация • REC 01:40 - 01:45 Борсова информация • REC 01:45 - 01:50 Новина + • REC 01:50 - 02:00 Музикална пауза • REC 02:00 - 02:25 Най-доброто от АГРОТЕМИТЕ на Агро ТВ • REC 02:25 - 02:30 Прогноза за времето • REC 02:30 - 02:35 Агропрогноза • REC 02:35 - 02:40 Борсова информация • REC 02:40 - 02:45 Новина + • REC 02:45 - 02:55 За кинологията с д-р Кънев • REC 02:55 - 03:00 История на храните • REC 03:00 - 03:35 Световно фолклорно изкуство • REC 03:35 - 03:40 Прогноза за времето • REC 03:40 - 03:45 Финансова информация • REC 03:45 - 03:50 Борсова информация • REC 03:50 - 04:00 Агротема • REC 04:00 - 04:10 Новини • REC 04:10 - 04:15 Прогноза за времето • REC 04:15 - 04:20 Финансова информация • REC 04:20 - 04:25 Борсова информация • REC 04:25 - 04:30 Новина + • REC 04:30 - 05:00 Агрофорум • REC 05:00 - 05:10 Новини • REC 05:10 - 05:20 Прогноза за времето • REC 05:20 - 05:25 Финансова информация • REC 05:25 - 05:30 Новина + • REC 05:30 - 06:00 Животновъден дневник • REC 06:00 - 06:30 Световно фолклорно изкуство • REC 06:30 - 06:40 Прогноза за времето • REC 06:40 - 06:45 Финансова информация • REC 06:45 - 06:50 Новина + • REC 06:50 - 07:00 История на храните • REC 07:00 - 07:10 Новини • REC 07:10 - 07:15 Прогноза за времето • REC 07:15 - 07:20 Агропрогноза • REC 07:20 - 07:30 Новина + • REC 07:30 - 08:00 Агрофорум • REC 08:00 - 08:10 Новини • REC 08:10 - 08:15 Прогноза за времето • REC 08:15 - 08:20 Агропрогноза • REC 08:20 - 08:30 Финансова информация • REC 08:30 - 08:35 Новина + • REC 08:35 - 08:45 Агротема • REC 08:45 - 09:00 За кинологията с д-р Кънев • REC 09:00 - 09:10 Новини • REC 09:10 - 09:20 Прогноза за времето • REC 09:20 - 09:25 Новина + • REC 09:25 - 09:35 Агротема • REC 09:35 - 10:00 Бизнес новини • REC 10:00 - 10:10 Новини • REC 10:10 - 10:30 Агромаркет • REC 10:30 - 11:00 Агрофорум • REC 11:00 - 11:10 Новини • REC 11:10 - 11:20 Прогноза за времето • REC 11:20 - 11:25 Финансова информация • REC 11:25 - 11:30 Новина + • REC 11:30 - 11:45 Агротема • REC 11:45 - 12:00 Музикална пауза • REC 12:00 - 12:30 Конете на България • REC 12:30 - 12:40 Прогноза за времето • REC 12:40 - 13:00 Агрополитики • REC 13:00 - 13:10 Новини • REC 13:10 - 13:20 Прогноза за времето • REC 13:20 - 13:25 Агропрогноза • REC 13:25 - 13:30 Финансова информация • REC 13:30 - 13:35 Новина + • REC 13:35 - 13:55 Най-доброто от АГРОТЕМИТЕ на Агро ТВ • REC 13:55 - 14:00 История на храните • REC 14:00 - 14:10 Новини • REC 14:10 - 14:15 Прогноза за времето • REC 14:15 - 14:20 Финансова информация • REC 14:20 - 14:25 Борсова информация • REC 14:25 - 14:30 Новина + • REC 14:30 - 14:45 Агротема • REC 14:45 - 15:00 Музикална пауза • REC 15:00 - 15:10 Новини • REC 15:10 - 15:50 Брюксел в превод • REC 15:50 - 16:00 Агропрогноза • REC 16:00 - 16:15 Агромаркет • REC 16:15 - 16:20 Прогноза за времето • REC 16:20 - 16:25 Финансова информация • REC 16:25 - 16:30 Борсова информация • REC 16:30 - 16:35 Новина + • REC 16:35 - 16:50 Агротема • REC 16:50 - 18:00 Фолклорна трапеза • REC 18:00 - 18:20 Ранна емисия новини • REC 18:20 - 18:30 Прогноза за времето • REC 18:30 - 18:35 Финансова информация • REC 18:35 - 18:40 Борсова информация • REC 18:40 - 18:45 Новина + • REC 18:45 - 19:00 Агротема • REC 19:00 - 19:30 Агрофорум • REC 19:30 - 19:40 Прогноза за времето • REC 19:40 - 19:45 Борсова информация • REC 19:45 - 19:50 Новина + • REC 19:50 - 20:00 Агротема • REC 20:00 - 20:30 Те победиха • REC 20:30 - 20:50 Централна емисия новини • REC 20:50 - 20:55 Прогноза за времето • REC 20:55 - 21:00 Агропрогноза • REC 21:00 - 21:30 Документален филм • REC 21:30 - 22:00 Бизнес новини • REC 22:00 - 22:25 Най-доброто от АГРОТЕМИТЕ на Агро ТВ • REC 22:25 - 22:30 Прогноза за времето • REC 22:30 - 22:50 Късна емисия новини • REC 22:50 - 22:55 Прогноза за времето • REC 22:55 - 23:00 Агропрогноза • REC 23:00 - 23:05 Финансова информация • REC 23:05 - 23:10 Борсова информация • REC 23:10 - 23:15 Новина + • REC 23:15 - 23:25 Агротема • REC 23:25 - 23:30 История на храните • REC 23:30 - 00:00 Разкази от България • REC