Facebook Pixel
Sound on

TV channel This is Bulgaria
is not available in your area

We’re sorry for the inconvenience
EPG
00:00 - 00:30 Българската история • REC 00:30 - 01:00 Час за култура • REC 01:00 - 01:30 Легендите оживяват • REC 01:30 - 02:00 Виж България • REC 02:00 - 02:30 Спорт и приключения • REC 02:30 - 03:00 Зелен свят • REC 03:00 - 03:30 Зелен свят • REC 03:30 - 04:00 Пътеводител на пътешественика • REC 04:00 - 04:30 Произведено в Япония • REC 04:30 - 05:00 Пътешествия из райската земя • REC 05:00 - 05:30 Професия турист • REC 05:30 - 06:00 Магията на Китай • REC 06:00 - 06:30 Импресии • REC 06:30 - 07:00 Пътеводител на пътешественика • REC 07:00 - 07:30 Виж България • REC 07:30 - 08:00 Импресии • REC 08:00 - 08:30 Виж България • REC 08:30 - 09:00 Бъди там в музика и картини! • REC 09:00 - 09:30 Българската история • REC 09:30 - 10:30 Бъди там в музика и картини! • REC 10:30 - 11:00 Бъди там в музика и картини! • REC 11:00 - 11:30 Балкан фолк • REC 11:30 - 12:00 Балкан фолк • REC 12:00 - 12:30 Пътешествия из райската земя • REC 12:30 - 13:00 Изкуство и култура • REC 13:00 - 13:30 За България • REC 13:30 - 14:00 Пътеводител на пътешественика • REC 14:00 - 14:30 Българската история • REC 14:30 - 15:00 Зелен свят • REC 15:00 - 15:30 Импресии • REC 15:30 - 16:00 Магията на Китай • REC 16:00 - 16:30 Регионите на България • REC 16:30 - 17:00 За България • REC 17:00 - 17:30 Произведено в Япония • REC 17:30 - 18:00 Искам да съм там: Бургас • REC 18:00 - 18:30 Импресии • REC 18:30 - 19:00 Професия турист • REC 19:00 - 19:30 Пътеводител на пътешественика • REC 19:30 - 20:00 Пътеводител на пътешественика • REC 20:00 - 20:30 Българската история • REC 20:30 - 21:00 Бъди там в музика и картини! • REC 21:00 - 21:30 За България • REC 21:30 - 22:00 Произведено в Япония • REC 22:00 - 22:30 За България • REC 22:30 - 23:00 Регионите на България • REC 23:00 - 23:30 Легендите оживяват • REC 23:30 - 00:00 Магията на Китай • REC
00:00 - 00:30 Българската история • REC 00:30 - 01:00 Час за култура • REC 01:00 - 01:30 Легендите оживяват • REC 01:30 - 02:00 Виж България • REC 02:00 - 02:30 Спорт и приключения • REC 02:30 - 03:00 Зелен свят • REC 03:00 - 03:30 Зелен свят • REC 03:30 - 04:00 Пътеводител на пътешественика • REC 04:00 - 04:30 Произведено в Япония • REC 04:30 - 05:00 Пътешествия из райската земя • REC 05:00 - 05:30 Професия турист • REC 05:30 - 06:00 Магията на Китай • REC 06:00 - 06:30 Импресии • REC 06:30 - 07:00 Пътеводител на пътешественика • REC 07:00 - 07:30 Виж България • REC 07:30 - 08:00 Импресии • REC 08:00 - 08:30 Виж България • REC 08:30 - 09:00 Бъди там в музика и картини! • REC 09:00 - 09:30 Българската история • REC 09:30 - 10:30 Бъди там в музика и картини! • REC 10:30 - 11:00 Бъди там в музика и картини! • REC 11:00 - 11:30 Балкан фолк • Live
11:30 - 12:00 Балкан фолк 12:00 - 12:30 Пътешествия из райската земя 12:30 - 13:00 Изкуство и култура 13:00 - 13:30 За България 13:30 - 14:00 Пътеводител на пътешественика 14:00 - 14:30 Българската история 14:30 - 15:00 Зелен свят 15:00 - 15:30 Импресии 15:30 - 16:00 Магията на Китай 16:00 - 16:30 Регионите на България 16:30 - 17:00 За България 17:00 - 17:30 Произведено в Япония 17:30 - 18:00 Искам да съм там: Бургас 18:00 - 18:30 Импресии 18:30 - 19:00 Професия турист 19:00 - 19:30 Пътеводител на пътешественика 19:30 - 20:00 Пътеводител на пътешественика 20:00 - 20:30 Българската история 20:30 - 21:00 Бъди там в музика и картини! 21:00 - 21:30 За България 21:30 - 22:00 Произведено в Япония 22:00 - 22:30 За България 22:30 - 23:00 Регионите на България 23:00 - 23:30 Легендите оживяват 23:30 - 00:00 Магията на Китай
00:00 - 00:30 Българската история 00:30 - 01:00 Час за култура 01:00 - 01:30 Легендите оживяват 01:30 - 02:00 Виж България 02:00 - 02:30 Спорт и приключения 02:30 - 03:00 Зелен свят 03:00 - 03:30 Зелен свят 03:30 - 04:00 Пътеводител на пътешественика 04:00 - 04:30 Произведено в Япония 04:30 - 05:00 Пътешествия из райската земя 05:00 - 05:30 Професия турист 05:30 - 06:00 Магията на Китай 06:00 - 06:30 Импресии 06:30 - 07:00 Пътеводител на пътешественика 07:00 - 07:30 Виж България 07:30 - 08:00 Импресии 08:00 - 08:30 Война на похабяването 08:30 - 09:00 Бъди там в музика и картини! 09:00 - 09:30 Спорт и приключения 09:30 - 10:00 Бъди там в музика и картини! 10:00 - 10:30 Зелен свят 10:30 - 11:00 Бъди там в музика и картини! 11:00 - 11:30 Час за култура: Музеят на китовете 11:30 - 12:00 Бъди там в музика и картини! 12:00 - 12:30 Искам да съм там: Чепеларе 12:30 - 13:00 Виж България 13:00 - 13:30 За България 13:30 - 14:00 Спорт и приключения 14:00 - 14:30 Българската история 14:30 - 15:00 Зелен свят 15:00 - 15:30 Пътешествия из райската земя 15:30 - 16:00 Магията на Китай 16:00 - 16:30 Виж България 16:30 - 17:00 Виж България 17:00 - 17:30 Пътеводител на пътешественика: Сахара 17:30 - 18:00 Пътеводител на пътешественика: Сахара 18:00 - 18:30 За България 18:30 - 19:30 Регионите на България 19:30 - 19:40 Наблюдения от Травъл ТВ 19:40 - 20:00 Зелен свят 20:00 - 20:30 Българската история 20:30 - 21:00 Изкуство и култура 21:00 - 21:30 Искам да съм там: Свети Влас 21:30 - 22:00 Магията на Китай 22:00 - 22:30 Пътешествия из райската земя 22:30 - 23:00 Пъстра трапеза 23:00 - 23:30 Война на похабяването 23:30 - 00:00 Бъди там в музика и картини!
04:30 - 05:00 Професия турист • REC 05:00 - 05:30 Пътешествия из райската земя • REC 05:30 - 06:00 Магията на Китай • REC 06:00 - 06:30 Пътеводител на пътешественикa • REC 06:30 - 07:00 Изкуство и култура • REC 07:00 - 07:30 Искам да съм там • REC 07:30 - 08:00 Импресии • REC 08:00 - 08:30 Война на похабяването • REC 08:30 - 09:00 Бъди там в музика и картини! • REC 09:00 - 09:30 Спорт и приключения • REC 09:30 - 10:00 Бъди там в музика и картини! • REC 10:00 - 10:30 Зелен свят • REC 10:30 - 11:00 Бъди там в музика и картини! • REC 11:00 - 11:30 Час за култура • REC 11:30 - 12:00 Бъди там в музика и картини! 12:00 - 12:30 Искам да съм там: Чепеларе 12:30 - 13:00 Виж България 13:00 - 13:30 За България 13:30 - 14:00 Спорт и приключения 14:00 - 14:30 Българската история 14:30 - 15:00 Зелен свят 15:00 - 15:30 Пътешествия из райската земя 15:30 - 16:00 Магията на Китай 16:00 - 16:30 Виж България 16:30 - 18:00 Виж България 18:00 - 18:30 За България 18:30 - 19:30 Регионите на България 19:30 - 20:00 Наблюдения от Травъл ТВ 20:00 - 20:30 Българската история 20:30 - 21:00 Изкуство и култура 21:00 - 21:30 Искам да съм там: Свети Влас 21:30 - 22:00 Магията на Китай 22:00 - 22:30 Пътешествия из райската земя 22:30 - 23:00 Пъстра трапеза 23:00 - 23:30 Война на похабяването 23:30 - 00:00 Бъди там в музика и картини!
00:00 - 00:30 Спорт и приключения • REC 00:30 - 01:00 Професия турист • REC 01:00 - 01:30 Зелен свят • REC 01:30 - 02:00 Ню Йорк • REC 02:00 - 02:30 Регионите на България • REC 02:30 - 03:00 Бъди там в музика и картини! • REC 03:00 - 03:30 Искам да съм там: Стралджа • REC 03:30 - 04:00 Виж България • REC 04:00 - 04:30 Произведено в Япония • REC 04:30 - 05:00 Професия турист • REC 05:00 - 05:30 Пътешествия из райската земя • REC 05:30 - 06:00 Магията на Китай • REC 06:00 - 06:30 Пътеводител на пътешественика • REC 06:30 - 07:00 Изкуство и култура • REC 07:00 - 07:30 София • REC 07:30 - 08:00 Импресии • REC 08:00 - 08:30 Война на похабяването • REC 08:30 - 09:00 Бъди там в музика и картини! • REC 09:00 - 09:30 Спорт и приключения • REC 09:30 - 10:00 Бъди там в музика и картини! • REC 10:00 - 10:30 Зелен свят • REC 10:30 - 11:00 Бъди там в музика и картини! • REC 11:00 - 11:30 Час за култура • REC 11:30 - 12:00 Бъди там в музика и картини! • REC 12:00 - 12:30 Искам да съм там • REC 12:30 - 13:00 Виж България • REC 13:00 - 13:30 За България • REC 13:30 - 14:00 Спорт и приключения • REC 14:00 - 14:30 Българската история • REC 14:30 - 15:00 Зелен свят • REC 15:00 - 15:30 Пътешествия из райската земя • REC 15:30 - 16:00 Магията на Китай • REC 16:00 - 16:30 Виж България • REC 16:30 - 17:30 Виж България • REC 17:30 - 18:00 Пътеводител на пътешественика • REC 18:00 - 18:30 За България • REC 18:30 - 19:30 Регионите на България • REC 19:30 - 19:40 Наблюдения от Травъл ТВ • REC 19:40 - 20:00 Зелен свят • REC 20:00 - 20:30 Българската история • REC 20:30 - 21:00 Изкуство и култура • REC 21:00 - 21:30 Искам да съм там: Димитровград • REC 21:30 - 22:00 Магията на Китай • REC 22:00 - 22:30 Пътешествия из райската земя: Водопадите в България • REC 22:30 - 23:00 Пъстра трапеза • REC 23:00 - 23:30 Война на похабяването • REC 23:30 - 00:00 Бъди там в музика и картини! • REC
00:00 - 00:30 Спорт и приключения • REC 00:30 - 01:00 Професия турист • REC 01:00 - 01:30 Зелен свят • REC 01:30 - 02:00 Час за култура • REC 02:00 - 02:30 Регионите на България • REC 02:30 - 03:00 Бъди там в музика и картини! • REC 03:00 - 03:30 Искам да съм там • REC 03:30 - 04:00 Виж България • REC 04:00 - 04:30 Произведено в Япония • REC 04:30 - 05:00 Професия турист • REC 05:00 - 05:30 Пътешествия из райската земя • REC 05:30 - 06:00 Магията на Китай • REC 06:00 - 06:30 Пътеводител на пътешественика: Сахара • REC 06:30 - 07:00 Изкуство и култура • REC 07:00 - 07:30 Искам да съм там: Бургас • REC 07:30 - 08:00 Импресии • REC 08:00 - 08:30 Виж България • REC 08:30 - 09:00 Бъди там в музика и картини! • REC 09:00 - 09:30 Българската история • REC 09:30 - 10:00 Бъди там в музика и картини! • REC 10:00 - 10:30 Фолклорна трапеза • REC 10:30 - 11:00 Бъди там в музика и картини! • REC 11:00 - 11:30 Балкан фолк • REC 11:30 - 12:00 Балкан фолк • REC 12:00 - 12:30 Пътешествия из райската земя • REC 12:30 - 13:00 Изкуство и култура • REC 13:00 - 13:30 За България • REC 13:30 - 14:00 Пътеводител на пътешественика • REC 14:00 - 14:30 Българската история • REC 14:30 - 15:00 Зелен свят • REC 15:00 - 15:30 Импресии • REC 15:30 - 16:00 Магията на Китай • REC 16:00 - 16:30 Регионите на България • REC 16:30 - 17:00 За България • REC 17:00 - 17:30 Произведено в Япония • REC 17:30 - 18:00 Искам да съм там • REC 18:00 - 18:30 Импресии • REC 18:30 - 19:00 Професия турист • REC 19:00 - 19:30 Пътеводител на пътешественика • REC 19:30 - 20:00 Пътеводител на пътешественика: Алпи • REC 20:00 - 20:30 Българската история • REC 20:30 - 21:00 Бъди там в музика и картини! • REC 21:00 - 21:30 За България • REC 21:30 - 22:00 Произведено в Япония • REC 22:00 - 22:30 За България • REC 22:30 - 23:00 Регионите на България • REC 23:00 - 23:30 Легендите оживяват • REC 23:30 - 00:00 Магията на Китай • REC
00:00 - 00:30 Българската история • REC 00:30 - 01:00 Час за култура: Музеят на китовете • REC 01:00 - 01:30 Легендите оживяват • REC 01:30 - 02:00 Виж България • REC 02:00 - 02:30 Спорт и приключения • REC 02:30 - 03:00 Зелен свят • REC 03:00 - 03:30 Зелен свят • REC 03:30 - 04:00 Пътеводител на пътешественика: Сахара • REC 04:00 - 04:30 Произведено в Япония • REC 04:30 - 05:00 Пътешествия из райската земя • REC 05:00 - 05:30 Професия турист • REC 05:30 - 06:00 Магията на Китай • REC 06:00 - 06:30 Импресии • REC 06:30 - 07:00 Пътеводител на пътешественика: Магията на цветовете • REC 07:00 - 07:30 Виж България • REC 07:30 - 08:00 Импресии • REC 08:00 - 08:30 Виж България • REC 08:30 - 09:00 Бъди там в музика и картини! • REC 09:00 - 09:30 Българската история • REC 09:30 - 10:00 Бъди там в музика и картини! • REC 10:00 - 10:30 Фолклорна трапеза • REC 10:30 - 11:00 Бъди там в музика и картини! • REC 11:00 - 11:30 Балкан фолк • REC 11:30 - 12:00 Балкан фолк • REC 12:00 - 12:30 Пътешествия из райската земя • REC 12:30 - 13:00 Изкуство и култура • REC 13:00 - 13:30 За България • REC 13:30 - 14:00 Пътеводител на пътешественика • REC 14:00 - 14:30 Българската история • REC 14:30 - 15:00 Зелен свят • REC 15:00 - 15:30 Импресии • REC 15:30 - 16:00 Магията на Китай • REC 16:00 - 16:30 Регионите на България • REC 16:30 - 17:00 За България • REC 17:00 - 17:30 Произведено в Япония • REC 17:30 - 18:00 Искам да съм там: Стралджа • REC 18:00 - 18:30 Импресии • REC 18:30 - 19:00 Професия турист • REC 19:00 - 19:30 Пътеводител на пътешественика: Дубай • REC 19:30 - 20:00 Пътеводител на пътешественика • REC 20:00 - 20:30 Българската история • REC 20:30 - 21:00 Бъди там в музика и картини! • REC 21:00 - 21:30 За България • REC 21:30 - 22:00 Произведено в Япония • REC 22:00 - 22:30 За България • REC 22:30 - 23:00 Регионите на България • REC 23:00 - 23:30 Легендите оживяват • REC 23:30 - 00:00 Магията на Китай • REC
05:00 - 05:30 Пътешествия из райската земя • REC 05:30 - 06:00 Магията на Китай • REC 06:00 - 06:30 Пътеводител на пътешественика: Палестина • REC 06:30 - 07:00 Изкуство и култура • REC 07:00 - 07:30 Искам да съм там: Чепеларе • REC 07:30 - 08:00 Импресии • REC 08:00 - 08:30 Виж България • REC 08:30 - 09:00 Бъди там в музика и картини! • REC 09:00 - 09:30 Българската история • REC 09:30 - 10:30 Бъди там в музика и картини! • REC 10:30 - 11:00 Бъди там в музика и картини! • REC 11:00 - 11:30 Балкан фолк • REC 11:30 - 12:00 Балкан фолк • REC 12:00 - 12:30 Пътешествия из райската земя • REC 12:30 - 13:00 Изкуство и култура • REC 13:00 - 13:30 За България • REC 13:30 - 14:00 Пътеводител на пътешественика • REC 14:00 - 14:30 Българската история • REC 14:30 - 15:00 Зелен свят • REC 15:00 - 15:30 Импресии • REC 15:30 - 16:00 Магията на Китай • REC 16:00 - 16:30 Култ • REC 16:30 - 17:00 За България • REC 17:00 - 17:30 Произведено в Япония • REC 17:30 - 18:00 Искам да съм там • REC 18:00 - 18:30 Импресии • REC 18:30 - 19:00 Професия турист • REC 19:00 - 19:30 Пътеводител на пътешественика • REC 19:30 - 20:00 Пътеводител на пътешественика • REC 20:00 - 20:30 Българската история • REC 20:30 - 21:00 Бъди там в музика и картини! • REC 21:00 - 21:30 За България • REC 21:30 - 22:00 Произведено в Япония • REC 22:00 - 22:30 За България • REC 22:30 - 23:00 Регионите на България • REC 23:00 - 23:30 Легендите оживяват • REC 23:30 - 00:00 Магията на Китай • REC