Facebook Pixel
Sound on

TV channel Nat Geo Wild HD
is not available in your area

We’re sorry for the inconvenience
EPG
00:15 - 01:05 Заклети врагове: Лъвове и хиени • REC 01:05 - 01:50 Америка • REC 01:50 - 02:40 Най • REC 02:40 - 03:25 Най • REC 03:25 - 04:10 Най • REC 04:10 - 04:55 Диво царство: Бунтът • REC 04:55 - 05:20 Изпитания на дивата природа • REC 05:20 - 05:45 Изпитания на дивата природа • REC 05:45 - 06:00 Влад • REC 06:00 - 06:25 Изпитания на дивата природа • REC 06:25 - 06:45 Изпитания на дивата природа • REC 06:45 - 07:30 Най • REC 07:30 - 08:15 Най • REC 08:15 - 09:05 Америка • REC 09:05 - 09:55 Диво царство: Бунтът • REC 09:55 - 10:40 Най • REC 10:40 - 11:30 Най • REC 11:30 - 12:15 Най • REC 12:15 - 13:05 Америка • REC 13:05 - 13:55 Ловците на Африка • REC 13:55 - 14:40 Ловците на Африка • REC 14:40 - 15:30 Ловците на Африка • REC 15:30 - 16:20 Диво царство: Бунтът • REC 16:20 - 17:05 Невероятният д • REC 17:05 - 18:00 Невероятният д • REC 18:00 - 18:55 Фермата на семейство Хачър • REC 18:55 - 19:45 Скритите чудеса на зимата • REC 19:45 - 20:40 Диво царство: Бунтът • REC 20:40 - 21:35 Фермата на семейство Хачър • REC 21:35 - 22:25 Невероятният д • REC 22:25 - 23:20 Невероятният д • REC 23:20 - 00:15 Ловците на Африка • REC
00:15 - 01:05 Фермата на семейство Хачър • REC 01:05 - 01:50 Америка • REC 01:50 - 02:40 Най • REC 02:40 - 03:25 Най • REC 03:25 - 04:10 Най • REC 04:10 - 04:55 Диво царство: Бунтът • REC 04:55 - 05:20 Изпитания на дивата природа • REC 05:20 - 05:45 Изпитания на дивата природа • REC 05:45 - 06:00 Влад • REC 06:00 - 06:25 Разследване на диви престъпления • REC 06:25 - 06:45 Разследване на диви престъпления • REC 06:45 - 07:30 Най • REC 07:30 - 08:15 Най • REC 08:15 - 09:05 Америка • REC 09:05 - 09:55 Опасното царство на Африка • REC 09:55 - 10:40 Най • REC 10:40 - 11:30 Най • REC 11:30 - 12:15 Най • REC 12:15 - 13:05 Америка • REC 13:05 - 13:55 На лов за човекоядци • REC 13:55 - 14:40 На лов за човекоядци • REC 14:40 - 15:30 На лов за човекоядци • REC 15:30 - 16:20 Опасното царство на Африка • REC 16:20 - 17:05 Невероятният д • REC 17:05 - 18:00 Невероятният д • REC 18:00 - 18:55 Змии в града • REC 18:55 - 19:45 Змии в града • REC 19:45 - 20:40 Опасното царство на Африка • REC 20:40 - 21:35 Змии в града • REC 21:35 - 22:25 Невероятният д • REC 22:25 - 23:20 Невероятният д • REC 23:20 - 00:15 На лов за човекоядци • REC
00:15 - 01:05 Змии в града • REC 01:05 - 01:50 Америка • REC 01:50 - 02:40 Най • REC 02:40 - 03:25 Най • REC 03:25 - 04:10 Най • REC 04:10 - 04:55 Опасното царство на Африка • REC 04:55 - 05:20 Разследване на диви престъпления • REC 05:20 - 05:45 Разследване на диви престъпления • REC 05:45 - 06:00 Влад • REC 06:00 - 06:25 Разследване на диви престъпления • REC 06:25 - 06:45 Разследване на диви престъпления • REC 06:45 - 07:30 Най • REC 07:30 - 08:15 Най • REC 08:15 - 09:05 Чудовища в дивата природа: Пълзящи твари • REC 09:05 - 09:55 Опасното царство на Африка • REC 09:55 - 10:40 Най • REC 10:40 - 11:30 Най • REC 11:30 - 12:15 Най • REC 12:15 - 13:05 Чудовища в дивата природа: Пълзящи твари • REC 13:05 - 13:55 Най • REC 13:55 - 14:40 Най • REC 14:40 - 15:30 Най • REC 15:30 - 16:20 Опасното царство на Африка • REC 16:20 - 17:05 Невероятният д • REC 17:05 - 18:00 Невероятният д • REC 18:00 - 18:55 Сизър Милан: Добър стопанин • REC 18:55 - 19:45 Най • REC 19:45 - 20:40 Опасното царство на Африка • REC 20:40 - 21:35 Сизър Милан: Добър стопанин • REC 21:35 - 22:25 Невероятният д • REC 22:25 - 23:20 Невероятният д • REC 23:20 - 00:15 Най • REC
00:15 - 01:05 Сизър Милан: Добър стопанин • REC 01:05 - 01:50 Чудовища в дивата природа: Пълзящи твари • REC 01:50 - 02:40 Най • REC 02:40 - 03:25 Най • REC 03:25 - 04:10 Най • REC 04:10 - 04:55 Опасното царство на Африка • REC 04:55 - 05:20 Разследване на диви престъпления • REC 05:20 - 05:45 Разследване на диви престъпления • REC 05:45 - 06:00 Влад • REC 06:00 - 06:25 Разследване на диви престъпления • REC 06:25 - 06:45 Разследване на диви престъпления • REC 06:45 - 07:30 Фотосъкровищница • REC 07:30 - 08:15 Дивата Ботсвана • REC 08:15 - 09:05 Америка • REC 09:05 - 09:55 Фотосъкровищница • REC 09:55 - 10:40 Фотосъкровищница • REC 10:40 - 11:30 Дивата Ботсвана • REC 11:30 - 12:15 Скритите чудеса на зимата • REC 12:15 - 13:05 Скритите чудеса на зимата • REC 13:05 - 13:55 Скритите чудеса на зимата • REC 13:55 - 14:40 Възраждане на дивата Европа • REC 14:40 - 15:30 Възраждане на дивата Европа • REC 15:30 - 16:20 Възраждане на дивата Европа • REC 16:20 - 17:05 Възраждане на дивата Европа • REC 17:05 - 18:00 Възраждане на дивата Европа • REC 18:00 - 18:55 Магията на Животинското царство на Дисни • REC 18:55 - 19:45 Диво царство • REC 19:45 - 20:40 Диво царство • REC 20:40 - 21:35 Магията на Животинското царство на Дисни • REC 21:35 - 22:25 Невероятният д • REC 22:25 - 23:20 Невероятният д • REC 23:20 - 00:15 Невероятният д • REC
00:15 - 01:05 Магията на Животинското царство на Дисни • REC 01:05 - 01:50 Възраждане на дивата Европа • REC 01:50 - 02:40 Възраждане на дивата Европа • REC 02:40 - 03:25 Възраждане на дивата Европа • REC 03:25 - 04:10 Възраждане на дивата Европа • REC 04:10 - 04:55 Фотосъкровищница • REC 04:55 - 05:20 Разследване на диви престъпления • REC 05:20 - 05:45 Разследване на диви престъпления • REC 05:45 - 06:00 Влад • REC 06:00 - 06:25 Разследване на диви престъпления • REC 06:25 - 06:45 Разследване на диви престъпления • REC 06:45 - 07:30 Диво царство • REC 07:30 - 08:15 Диво царство • REC 08:15 - 09:05 Америка • REC 09:05 - 09:55 Магията на Животинското царство на Дисни • REC 09:55 - 10:40 Диво царство • REC 10:40 - 11:30 Диво царство • REC 11:30 - 12:15 Най • REC 12:15 - 13:05 Различният леопард • REC 13:05 - 13:55 Котката фантом • REC 13:55 - 14:40 Дивите леопарди на Индия • REC 14:40 - 15:30 Дивият тигър на Русия • REC 15:30 - 16:20 Безмилостни врагове • REC 16:20 - 17:05 Непримирими врагове • REC 17:05 - 18:00 Пътят на гепарда • REC 18:00 - 18:55 Съседите от лъвския прайд • REC 18:55 - 19:45 Пътешествията на животните • REC 19:45 - 20:40 Заклети врагове: Лъвове и хиени • REC 20:40 - 21:35 Съседите от лъвския прайд • REC 21:35 - 22:25 Невероятният д • REC 22:25 - 23:20 Невероятният д • REC 23:20 - 00:15 Невероятният д • REC
00:15 - 01:05 Съседите от лъвския прайд • REC 01:05 - 01:50 Дивият тигър на Русия • Live
01:50 - 02:40 Безмилостни врагове 02:40 - 03:25 Непримирими врагове 03:25 - 04:10 Пътят на гепарда 04:10 - 04:55 Магията на Животинското царство на Дисни 04:55 - 05:20 Разследване на диви престъпления 05:20 - 05:45 Разследване на диви престъпления 05:45 - 06:00 Влад 06:00 - 06:25 Невъзможни кучета 06:25 - 06:45 Невъзможни кучета 06:45 - 07:30 Най 07:30 - 08:15 Най 08:15 - 09:05 Магията на Животинското царство на Дисни 09:05 - 09:55 Опасното царство на Африка 09:55 - 10:40 Най 10:40 - 11:30 Най 11:30 - 12:15 Най 12:15 - 13:05 Магията на Животинското царство на Дисни 13:05 - 13:55 Дивата природа на Африка 13:55 - 14:40 Дивата природа на Африка 14:40 - 15:30 Дивата природа на Африка 15:30 - 16:20 Опасното царство на Африка 16:20 - 17:05 Невероятният д 17:05 - 18:00 Невероятният д 18:00 - 18:55 Ветеринарна дерматология с д 18:55 - 19:45 Ветеринарна дерматология с д 19:45 - 20:40 Опасното царство на Африка 20:40 - 21:35 Ветеринарна дерматология с д 21:35 - 22:25 Невероятният д 22:25 - 23:20 Невероятният д 23:20 - 00:15 Дивата природа на Африка
00:15 - 01:05 Най 01:05 - 01:50 Диво царство 01:50 - 02:40 Най 02:40 - 03:25 Най 03:25 - 04:10 Най 04:10 - 04:55 Опасното царство на Африка 04:55 - 05:20 Невъзможни кучета 05:20 - 05:45 Невъзможни кучета 05:45 - 06:00 Изпитания на дивата природа 06:00 - 06:25 Невъзможни кучета 06:25 - 06:45 Невъзможни кучета 06:45 - 07:30 Ловците на Африка 07:30 - 08:15 Ловците на Африка 08:15 - 09:05 Съседите от лъвския прайд 09:05 - 09:55 Опасното царство на Африка 09:55 - 10:40 Ловците на Африка 10:40 - 11:30 Ловците на Африка 11:30 - 12:15 Ловците на Африка 12:15 - 13:05 Съседите от лъвския прайд 13:05 - 13:55 Южна Африка: Земя на крайности 13:55 - 14:40 Враждебната планета: Компилации 14:40 - 15:30 Супер змията на Африка 15:30 - 16:20 Опасното царство на Африка 16:20 - 17:05 Невероятният д 17:05 - 18:00 Невероятният д 18:00 - 18:55 Фермата на семейство Хачър 18:55 - 19:45 Скритите чудеса на зимата 19:45 - 20:40 Опасното царство на Африка 20:40 - 21:35 Фермата на семейство Хачър 21:35 - 22:25 Невероятният д 22:25 - 23:20 Невероятният д 23:20 - 00:15 Южна Африка: Земя на крайности
00:15 - 01:05 Фермата на семейство Хачър 01:05 - 01:50 Съседите от лъвския прайд 01:50 - 02:40 Ловците на Африка 02:40 - 03:25 Ловците на Африка 03:25 - 04:10 Ловците на Африка 04:10 - 04:55 Опасното царство на Африка 04:55 - 05:20 Невъзможни кучета 05:20 - 05:45 Невъзможни кучета 05:45 - 06:00 Изпитания на дивата природа 06:00 - 06:25 Америка 06:25 - 06:45 Америка 06:45 - 07:30 На лов за човекоядци 07:30 - 08:15 На лов за човекоядци 08:15 - 09:05 Пътешествията на животните 09:05 - 09:55 Опасното царство на Африка 09:55 - 10:40 На лов за човекоядци 10:40 - 11:30 На лов за човекоядци 11:30 - 12:15 На лов за човекоядци 12:15 - 13:05 Пътешествията на животните 13:05 - 13:55 Райска природа 13:55 - 14:40 Най 14:40 - 15:30 Голямата петорка на Африка 15:30 - 16:20 Опасното царство на Африка 16:20 - 17:05 Невероятният д 17:05 - 18:00 Невероятният д 18:00 - 18:55 Змии в града 18:55 - 19:45 Змии в града 19:45 - 20:40 Опасното царство на Африка 20:40 - 21:35 Змии в града 21:35 - 22:25 Невероятният д 22:25 - 23:20 Невероятният д 23:20 - 00:15 Райска природа
00:15 - 01:05 Ветеринарна дерматология с д • REC 01:05 - 01:50 Америка • REC 01:50 - 02:40 Най • REC 02:40 - 03:25 Най • REC 03:25 - 04:10 Най • REC 04:10 - 04:55 Диво царство: Бунтът • REC 04:55 - 05:20 Изпитания на дивата природа • REC 05:20 - 05:45 Изпитания на дивата природа • REC 05:45 - 06:00 Убит от койоти • REC 06:00 - 06:25 Изпитания на дивата природа • REC 06:25 - 06:45 Изпитания на дивата природа • REC 06:45 - 07:30 Най • REC 07:30 - 08:15 Най • REC 08:15 - 09:05 Америка • REC 09:05 - 09:55 Диво царство: Бунтът • REC 09:55 - 10:40 Най • REC 10:40 - 11:30 Най • REC 11:30 - 12:15 Най • REC 12:15 - 13:05 Америка • REC 13:05 - 13:55 Най • REC 13:55 - 14:40 Най • REC 14:40 - 15:30 Най • REC 15:30 - 16:20 Диво царство: Бунтът • REC 16:20 - 17:05 Невероятният д • REC 17:05 - 18:00 Невероятният д • REC 18:00 - 18:55 Заклети врагове: Лъвове и хиени • REC 18:55 - 19:45 Окото на леопарда • REC 19:45 - 20:40 Диво царство: Бунтът • REC 20:40 - 21:35 Заклети врагове: Лъвове и хиени • REC 21:35 - 22:25 Невероятният д • REC 22:25 - 23:20 Невероятният д • REC 23:20 - 00:15 Най • REC