Facebook Pixel
Sound on

TV channel ТЯНКОВ ОРИЕНТ
is not available in your area

We’re sorry for the inconvenience
EPG
00:00 - 01:00 Островитяни • REC 01:00 - 02:00 Трафалгар • REC 02:00 - 02:30 Далечни брегове • REC 02:30 - 03:00 Далечни брегове • REC 03:00 - 04:00 Силата на морето • REC 04:00 - 05:00 Номади • REC 05:00 - 06:00 Пътешествие с вятъра • REC 06:00 - 06:30 Зелена надпревара • REC 06:30 - 07:00 Зелена надпревара • REC 07:00 - 08:00 Грузия - с любов към виното • REC 08:00 - 09:00 Най-голямата столова в света • REC 09:00 - 10:00 Дива култура • REC 10:00 - 10:30 В космическото пространство • REC 10:30 - 11:00 Авиатори • REC 11:00 - 12:00 Номади • REC 12:00 - 13:00 Древна култура • REC 13:00 - 14:00 Аржентина: Криза 2001 • REC 14:00 - 15:00 Търсачи на духове • REC 15:00 - 16:00 007: Само за нашите очи • REC 16:00 - 17:00 Луд като Мадона • REC 17:00 - 18:00 Номади • REC 18:00 - 18:30 Новата Граница • REC 18:30 - 19:00 Новата Граница • REC 19:00 - 19:30 Голямото крайбрежие • REC 19:30 - 20:00 Голямото крайбрежие • REC 20:00 - 20:30 Пътуване през историята • REC 20:30 - 21:00 Пътуване през историята • REC 21:00 - 22:00 Една година в дивата природа • REC 22:00 - 23:00 Предизвикателството "Големите 5" • REC 23:00 - 23:30 Пътешествия в Африка • REC 23:30 - 00:00 Пътешествия в Африка • REC